LU rektors Jūlijs Auškāps

Profesors, Dr. chem. Jūlijs Auškāps (1884-1942) bija viens no ievērojamākajiem zinātniekiem un LU rektoriem, kas aktīvi veidoja augstskolu un zinātnisko dzīvi neatkarīgajā Latvijā. Viņš bija Ķīmijas fakultātes dekāns no 1924. gada līdz 1926. gadam, LU rektors no 1933. gada līdz 1937. gadam un izglītības ministrs no 1938. gada līdz 1940. gadam.

Profesors J. Auškāps izstrādājis vairāk nekā 130 zinātniskos, populārzinātniskos darbus, priekšlasījumus rakstus un runas. Viņa zinātniskie darbi veltīti ķīmisko šķiedrvielu un krāsvielu tehnoloģijai. J. Auškāps bija arī aktīvs sabiedriskais darbinieks, kura uzskati veidoja nacionālo apziņu neatkarīgās Latvijas laikā. Viņa runu un rakstu izlase „Zinātnei un Tēvijai” ietekmējusi un veidojusi nacionālo un patriotisko apziņu Latvijā un uzskatāma par vienu no izcilākajām liecībām, kas skaidri raksturo neatkarīgās Latvijas sabiedrībā valdošās idejiskās un patriotiskās nostādnes tās pastāvēšanas pēdējā laika posmā. Profesora J. Auškāpa paustie uzskati veidoja latvisko kultūras un valsts ideoloģiju. Lielu vērību J. Auškāps pievērsa runātam un rakstītam vārdam, viņa runās ar filozofisku ievirzi risināti izglītības, kultūras, dabas zinātņu un tehnikas jautājumi, uzsvērta tautas vienotības un jaunatnes patriotiskās audzināšanas nozīme. J. Auškāpa publicistiku caurstrāvo Latvijas zemes un tautas mīlestība, nacionālā pašapziņa un patriotisms.

Profesora J. Auškāpa dzīves un darba pamatā ir devīze, ko viņš izteicis vārdos sava zinātniskā darba 25 gadu jubilejā „Es ticu, ka latvietis spēj dot lielus sasniegumus un šajā ticībā esmu runājis daudz skaļus vārdus. Es tā nebaidos un nekautrējos, bet gribu šiem ideāliem sekot. Ja jūs uz tādu vīru turat labu prātu, tad jūtu spēku visus panākumus veikt. Ja man šodien atļauts kaut ko vēlēties, tad es vēlos, lai mana ticība Latvijai, latviešu zinātnei un latviešu jaunatnei neapdziest. Es gribu pa to ceļu iet un šajā ceļā savā ticībā sadegt.” (Brīvā Zeme, 1938. gada 19. augusts).

Gaidām Jūsu atsauksmes, labojumus vai papildinājumus!