• Apinīte, Vija. Akadēmiskās saimes vēsturi pētot / Vija Apinīte // Universitas. – Nr.86 (2004), 28.lpp.
 • Apinīte, Vija. Izstāde ievērojamam astronomam : [izstāde veltīta Alfrēdam Žaggeram] / Vija Apinīte // Universitas. – Nr.86 (2004), 20.lpp.
 • Apinīte, Vija. Latvijas Universitātes bibliotēka laikmetu griežos / Vija Apinīte // Universitas. – Nr.87 (2004), 11.-13.lpp.
 • Apinīte, Vija. LU Bibliotēkas Bioloģijas filiālē – diennakts lasītava / Vija Apinīte // Universitas. – Nr.86 (2004), 20.lpp.
 • Briede, Zenta. Grāmata par Jāni Porieti / Zenta Briede // Latvijas Avīze. – Nr.139 (2004, 22.maijs), 27.lpp.
 • Briežkalns, Georgs. Latvijas Universitātes bibliotēkas ēkas vēstures lappuses / Georgs Briežkalns // Jubilejas izdevums / Latvijas Universitāte. – (Zinātniskie raksti / LU). – (Latvijas Universitātei 85). – Rīga : LU, 2004. – 285.-295.lpp.
 • Gudakovska, Iveta. Augstskolas bibliotēkas attīstības konsekvences informācijas sabiedrībai / Iveta Gudakovska // Jubilejas izdevums = Anniversary edition / Latvijas Universitāte. – (Zinātniskie raksti / LU). – Rīga : LU, 2004. – 203.-208.lpp.
 • Ranka, Sandra. Latvijas Universitātes Bibliotēkas Bibliogrāfijas nodaļas informacionālā darbība / Sandra Ranka // Bibliotēku Pasaule. – Nr.29 (2004), 61.-62.lpp. : fotogr.
 • Sārts, Eriks. Profesoram Dunsdorfam – 100 / Eriks Sārts // Latvijas Avīze. – Nr.317 (2004, 20.nov.), 6.lpp. : att.
 • Sārts, Eriks. Profesors Kārlis Straubergs : (1890-1962) / Eriks Sārts // Bibliotēku Pasaule. – Nr.27 (2004), 43.-44.lpp. : fotogr., zīm.
 • Treide, Gita. Profesora Pētera Laizāna darbu bibliogrāfiskais rādītājs / Gita Treide // Filosofs starp tradīciju un pieredzi : veltījums profesoram Pēterim Laizānam. – Rīga : Zinātne, 2004. – 279.-301.lpp.
 • Treide, Gita. Profesors Kristaps Rudzītis : (1899-1978) / Gita Treide // Universitātes Avīze. – Nr.13 (2004, 20.apr.).
 • Upeniece, Mārīte. Bibliotēkas krājuma komplektēšanas procesa informacionālais nodrošinājums. – Rīga : LU, 2004. – 64 lpp.
 • Смирнов, Даниил. В библиотеке всплыли наполеоновские гравюры / Даниил Смирнов // Час. – (2004, 23 дек.), с.4.