Dažādās mācību formās pasniedzēju no ASV: profesora Džona Lubāna (John Lubans) un Šerilas Anspāgas (Sheryl Anspaugh) vadībā četrās mācību dienās 32 stundu apjomā semināra dalībnieki apguva vadīšanas prasmes un pārmaiņu ieviešanu. 

Semināra dalībnieki:

  • iesaistījās aktivitātēs, lai mācītos, kā mēs un citi vadām un vēlamies vadīt, lai sasniegtu organizācijas darbības mērķus un vēlamās pārmaiņas,
  • guva ieskatu teorijās par vadīšanu, sekošanu, komandu veidošanu, pārmaiņām, konfliktiem, iekšējo un ārējo motivāciju, analizējot situācijas un piemērus bibliotēku un citās darba jomās,
  • diskutēja par organizācijas kultūru, kas veicinātu pozitīvas pārmaiņas organizācijā,
  • mēģināja rast atbildes uz jautājumiem par iespēju integrēt darbinieku, vadītāju un bibliotēkas lietotāju vēlmes,
  • mēģināja kopā atrast efektīvāko organizācijas modeli, kas ļautu visa līmeņa organizācijas darbiniekiem - ar atbilstošajām spējām un ieinteresētību, ietekmēt lēmumu pieņemšanu,
  • veidoja savu izpratni par ilgtermiņa kopību, kas veidojas no tā, ko un kā mēs darām dažādās tipiskās un netipiskās situācijās, t.i. no iespējas iepazīt vienam otru formālā un neformālā veidā semināra norises dienu laikā.

Semināra norises vieta - atpūtas kompleksā "Laimes Ligzda" 

Semināra norise atspoguļota profesora Džona Lubāna emuārā: 1, 2

Fotogalerija