Vēsturisks krājums ar Latvijas grāmatniecībai nozīmīgiem darbiem sniedz liecības par Latvijas vēsturi, kultūru, sabiedrisko un saimniecisko dzīvi. Kolekcijas senākie izdevumi datējami ar 17. gadsimtu. Latvijas kultūrvēsturei nozīmīgākie ir Ernsta Glika latviešu valodā tulkotās Bībeles pirmizdevums un latviešu valodas vecās ortogrāfijas pamatlicēja Georga Manceļa divus gadsimtus latviešu vidū visvairāk lasītā sprediķu grāmata „Langgewünschte Lettische Postill”.

18. gs. izdevumu starpā atrodami ir latviešu laicīgās rakstniecības dibinātāja Gotharda Frīdriha Stendera veidotais pirmais populārzinātniskais izdevums latviešu valodā „Augstas gudrības grāmata” un valodniecības darbi „Neue vollständigere lettische Grammatik” un „Lettisches Lexikon”, Garlība Merķeļa grāmatas, Augusta Vilhelma Hupeļa vēsturiski etnogrāfiskie darbi, Kristiāna Dāvida Lenca sprediķu grāmata, Jakoba Langes vārdnīca un kalendāra „Jauna un veca latviešu laiku grāmata” izdevumi.

19. gs. pirmās puses izdevumu vidū ir teoloģiska un juridiska satura darbi („Likumu grāmata par Kurzemes zemniekiem”, „Dzimtniecības atcelšanas likuma skaidrojumi”), Rīgas rātes noteikumi un paziņojumi, daiļliteratūra (Neredzīgā Indriķa, Frīdriha Stendera, Kristiāna Zalcmaņa sacerējumi), Arnolda Gotlība Velliga valodniecības un Karla Eduarda Napjerska pedagoģijas darbi, viens no senākajiem latviešu laikrakstiem „Latviešu Avīzes”, turpinājumizdevuma „Maggazin, herausgegeben von der Lettisch-Literaerisch Gesellschaft” un kalendāra „Livlaendischer Kalender” sējumi.

Kolekcija atrodas LU Bibliotēkas Krātuvē, Reto izdevumu un rokrakstu kolekcijā. Izdevumus iespējams pasūtīt kopkatalogā, saņemšanai Bibliotēkā Raiņa bulvārī.