LU rektors Juris Zaķis

Juris Zaķis - Dr.habil. phys., Latvijas Zinātņu Akadēmijas īstenais loceklis, akadēmiķis, Latvijas Universitātes emeritētais profesors. Viens no Cietvielu fizikas institūta dibinātājiem, kura vadībā institūts izveidojās par vienu no vadošajiem zinātnes centriem Latvijā. Galvenais zinātnisko pētījumu virziens - stiklveida materiālu izpēte. Saņēmis autorapliecību „Стекло с электронной проводимостью (1983)”.

1987. gadā Juris Zaķis pirmo demokrātisko vēlēšanu rezultātā kļuva par Latvijas Valsts Universitātes rektoru. 1992. gadā un 1996. gadā Juri Zaķi atkārtoti pārvēlēja par Latvijas Universitātes rektoru, kura vadībā tika veiktas būtiskas pārmaiņas -  atjaunoja Latvijas Universitātes Satversmi un Latvijas Universitātes nosaukumu, kā arī tās vēsturisko atribūtiku. Rektora Jura Zaķa vadīšanas laikā Latvijas Universitātē atjaunoja Teoloģijas fakultāti un Medicīnas fakultāti. Tika nodibinātas vairākas sadarbības, pēc ārzemju pasūtījumu veidotas jaunas studiju programmas. Latvijas Universitātes rektora amatā atradās 13 gadus līdz 2000. gadam.

Juris Zaķis sarakstījis 14 monogrāfijas un vairāk nekā 350 publikācijas. Vadījis 7 studiju kursus. Viņa vadībā ir izstrādātas 3 disertācijas un dotas recenzijas 6 disertācijām.

Juris Zaķis darbojās arī politiskajā arēnā. 1989. gadā viņu, ar Latvijas Tautas frontes atbalstu,  ievēlēja par PSRS Tautas deputātu. 1995.-1996. gadā bija 6. Saeimas deputāts. 2005. gadā ievēlēja par  Rīgas Domes deputātu.

2004. gadā Juris Zaķis kļuva par Sociālo tehnoloģiju augstskolas rektoru. Juris Zaķis aktīvi darbojies dažādās profesionālas un sabiedriskās organizācijās - UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas biedrs, Latvijas Rektoru padomes priekšsēdētājs, Akadēmiskā kluba priekšsēdētājs, Latvijas Fizikas biedrības biedrs, A/s “Izglītība” valdes priekšsēdētājs, Latvijas — Vācijas izglītības, kultūras un informācijas fonda valdes priekšsēdētājs, Rakstnieku savienības biedrs, Intelektuālā īpašuma un inovāciju akadēmijas prezidents.

Gaidām Jūsu atsauksmes, labojumus vai papildinājumus!