• Latvijas Universitātes 78. starptautiskā zinātniskā konference. Latvijas Universitātes 79. starptautiskā zinātniskā konference. Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcija: tēžu krājums / sastādītāja Mārīte Saviča. – Rīga: Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2021. – ISBN 978-9934-18-676-9 (PDF)
  • Profesors Roberts Vipers (1859-1954): bibliogrāfija / Latvijas Universitātes Bibliotēka; [sastādītājas: Sandra Fomina, Irina Buša]. – Rīga, 2021. – 41 lpp. – Nepublicēts materiāls.

Baltic Business Quarterly

Baltic Journal of Economic Studies   e-magazine!

Baltic Journal of English Language, Literature and Culture  e-magazine!

The Baltic Times: News from Estonia, Latvia and Lithuania 

Baltijas Psiholoģijas Žurnāls/Baltic Journal of Psychology  e-magazine!

Baltu Filoloģija e-magazine!

Baltijas koks

Baptistu Vēstnesis e-magazine!

BBC Good Food​​​​​​​

Bilance

"Bilances" Juridiskie Padomi

Burda (rus)​​​​​​​​​​​​​​

Ceļš   

Citādā Pasaule

Classical Quarterly 

Copes Lietas 

Deviņvīri  

Diena  

Dienas Bizness

Doctus​​​​​​​​​​​​​​

Domuzīme​​​​​​​

Zinātnes Vēstnesis   e-newspaper!

Zvaigžņotā Debess