Ar iekārtu palīdzību lietotāji patstāvīgi var izsniegt un nodot informācijas resursus, vai pagarināt to lietošanas termiņu. Pašapkalpošanās iekārtas šobrīd pieejamas šajās bibliotēkās:   

  • Bibliotēka Aspazijas bulvārī
  • Bibliotēka Raiņa bulvārī
  • Dabaszinātņu bibliotēka
  • Zinātņu mājas bibliotēka
  • Humanitāro zinātņu bibliotēka

Portatīvos datorus Zinātņu mājas bibliotēkā LU studenti, akadēmiskais un vispārējais personāls var saņemt, izmantojot pašapkalpošanās datoru sienu ar 36 portatīvajiem datoriem. Pakalpojums tiek nodrošināts 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā. Izmantojot datoru sienu, nepieciešama LU studentu apliecība vai LU darbinieka apliecība.

Lasītavās pieejami stacionārie un portatīvie datori. Viesi datorus drīkst izmantot 1 stundu (LU Zinātņu prorektora 21.02.2013. norādījums Nr.3-2). LU studenti un darbinieki - neierobežotu laiku.

Pieejamas telpas patstāvīgām studijām visās nozaru bibliotēkās.

Lasītavās pieejami skeneri.