Leonardo da Vinci

Projekta nosaukums: Elektronisko resursu pieejamība un pārvaldība universitātes bibliotēkā

Projekta līguma numurs: 2012 -1- LV1-LEO02-03384

Projekta vadītājs: Mārīte Saviča

Projekta ilgums: divas nedēļas

Prakses dalībnieki: Vineta Ločmele, Ilga Mantiniece, Gita Rozenberga, Evita Samuleviča,  Dita Tretjakova, Ilona Vēliņa-Švilpe.

Projektā tiks iesaistīti 6 Bibliotēkas speciālisti ar maģistra grādu informācijas un bibliotēku zinātnē, kā arī vismaz ar 5 gadu darba stāžu Bibliotēkā.

Projekta mērķis: iepazīties ar Igaunijā izmantojamām darba metodēm elektronisko resursu pārvaldības jautājumos.

Projekta realizācija: 2013. gada marts – augusts.

Eiropas Komisijas mūžizglītības programmas apakšprogrammas Leonardo da Vinči projekta realizācija sniedz iespēju sadarboties ar citu valstu kolēģiem, iepazīt citu augstskolu bibliotēku darbu. Šī projekta iecere ir iepazīties ar elektronisko resursu pieejamību un pārvaldību Igaunijas bibliotēkās, jo aizvien lielāku lomu informacionālajā nodrošinājumā ieņem ne tikai drukātie, bet elektroniskie informācijas resursi, kuru īpatstvars krājumā  turpmākajos gados tikai pieaugs.

Projekts tiks realizēts sešās Igaunijas bibliotēkās: Tartu Universitātes bibliotēkā, Tartu publiskā bibliotēkā, Tallinas Tehniskās universitātes bibliotēkā, Tallinas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā un Igaunijas Nacionālajā bibliotēkā.