Juridiskā un filozofijas fakultāte (1966-1970)

1967. gada 24. aprīli tika pieņemts lēmums par Ekonomikas un juridiskās fakultātes sadalīšanu divās atsevišķās fakultātes. Viens no iemesliem bija nepieciešamība radīt pastāvīgu Ekonomikas fakultāti, kā arī bija plāns izveidot Filozofijas  un socioloģijas katedru. Šī katedra tika pievienota jaunizveidotajai Juridiskajai un filozofijas fakultātei. Jau 1966. gadā tika uzņemti pirmie studenti filozofijas specialitātē.

Pēc filozofijas nodaļas izveidošanas 1967. gadā Dialektiskā un vēsturiskā materiālisma katedra sadalījās divās atsevišķās struktūrās: Dialektiskā un vēsturiskā materiālisma katedrā un fakultātes Filozofijas katedrā. Sākuma tās tika iekļautas Juridiskajā un filozofijas fakultātē, bet kopš 60. gadu beigām filozofijas zinātni var apgūt Vēstures un filozofijas fakultātē.

Juridiskās un filozofijas fakultātes dekāns:

Staņislavs Graužinis

Juridiskās un filozofijas fakultātes dekāns no 1967. gada līdz 1970. gadam. 1970. gadā reorganizējot fakultātes darbību filozofijas nodaļa tika pievienota tikko izveidotajai Vēstures un filoloģijas fakultātei.

Izmantotie informācijas avoti