Teoloģijas fakultāte

Latvijas Universitātes (LU) Teoloģijas fakultāte ir 1920. gada 4. februārī darbību uzsākušās un 1940. gada 22. augustā slēgtās fakultātes darba turpinātāja. 1931. gadā tika izstrādāts likumprojekts par Romas katoļu teoloģijas fakultātes izveidošanu, kas savu darbību uzsāka 1938./39. mācību gadā. Tomēr 1940. gadā šī fakultāte bija spiesta izbeigt savu darbību, bet 1943. gada otrajā pusē Teoloģijas fakultātes darbība daļēji tika atjaunota, taču jau 1944. gadā tā atkal bija spiesta izbeigt savu darbību. Teoloģijas fakultātes darbs tika atjaunots tikai 1990. gadā. Tomēr ilgajā fakultātes slēgšanas posmā, tās darbs netika pilnībā apturēts. 1969.g. februārī Archibīskaps Jānis Matulis panāca, ka Baznīcai tika dota atļauja atvērt Teoloģijas semināru. Savā pastāvēšanas laikā tas sagatavojis ap 20 darbiniekus. Seminārs izbeidza savu darbošanos 1990.gadā, līdz ar Teoloģijas fakultātes atjaunošanu Latvijas Universitātē.

LU Teoloģijas fakultātes prezentācijas pasākums "LU dārzs" Vērmanes dārzā, 2004. gads.

LU Teoloģijas fakultātes telpas, Raiņa bulvārī 19

Teoloģijas fakultātes studentu un pasniedzēju pasākums brīvā dabā „Zaļumi” 2007. gada maijā

LU Teoloģijas fakultāte nodarbojas ar kritisku pētniecību un sagatavo akadēmiski izglītotus teologus, reliģiju pētniekus, docētājus, reliģijas un ētikas skolotājus. Fakultāte nav pakļauta nevienai baznīcai. Kā mācībspēki, tā arī studenti pārstāv dažādas reliģiskas un nereliģiskas pārliecības, daļa pieder dažādām kristīgajām konfesijām. Teoloģijas fakultāte ir vismazākā LU fakultāte studentu skaita ziņā, 2008. gadā tajā studēja 148 studenti. Tomēr mazais studentu skaits nodrošina individuālu pieeju pētniecības un studiju procesam, ļaujot pasniedzējiem pievērst uzmanību katra studenta apmācības procesam.

Mācību gadu uzsākot, Teoloģijas fakultātes studentu pašpārvalde rīko pirmā kursa iepazīšanās pasākumu, lai jaunie studenti labāk iejustos universitātes dzīvē. Ziemas saulgriežu laikā fakultāte rūpējas par kopīgu Ziemassvētku svinēšanu. Bet tuvāk pavasarim, kad laiks kļūst siltāks, visiem ir iespēja doties ekskursijā, iepazīstot sakrālās arhitektūras celtnes Latvijā. Gidu lomā iejūtas fakultātes pasniedzēji.

Teoloģijas fakultātes tīmekļa vietne

Izmantotie informācijas avoti