Sociālo zinātņu fakultāte

Lēmums par Sociālo zinātņu fakultātes izveidi Latvijas Universitātes (LU) Senātā tika pieņemts 2000. gada ziemā. Fakultāte izveidojusies no 3 nodaļām, kas tika atdalītas no Filoloģijas un Vēstures un filozofijas fakultātēm. Jau dibināšanas gada rudenī mācības fakultātē uzsāka vairāk nekā 1500 studentu, kas pārstāvēja Komunikācijas studiju nodaļu, Politikas zinātnes nodaļu un Socioloģijas nodaļu. 2002. gada augustā fakultātei tika pievienota Bibliotēkzinātnes un informācijas nodaļa, kas šobrīd saucās Bibliotēkzinātne un informācija. 2008. gadā studentu skaits sasniedza jau 2000, norādot uz augsto jauniešu ieinteresētību sociālo zinātņu apguvē.

Informācijas dienas LU Sociālo zinātņu fakultātē.

Jesaja Berlina memoriālās auditorijas un Jesaja Berlina simtgadei veltītās konferences atklāšana LU Sociālo zinātņu fakultātē, 2009. gads

Jaunzēlandes ārlietu un tirdzniecības ministrs Fils Gofs (Phil Goff) viesojas LU Sociālo zinātņu fakultātē. Lekcija “Jaunzēlandes loma starptautiskajā politikā. Nākotnes perspektīvas”, 2004. gads

2004. gadā LU Sociālo zinātņu fakultātes paspārnē tika izveidots LU Sociālo un politisko pētījumu institūts, kura mērķis ir attīstīt Latvijas sociālo zinātņu potenciālu, veicināt Latvijas zinātnieku sadarbību Latvijas un starptautiskajā mērogā, un kalpot sabiedrībai tās problēmu analīzē un attīstības prognozēšanā, sekmēt zinātnē pamatotas pārmaiņas Latvijas sociālajos un politiskajos procesos.

Fakultātē regulāri tiek rīkoti dažādi debašu, sarunu vai prezentāciju pasākumi un konferences, kuros piedalīties iespēja ir ikvienam. Šobrīd, kad Latvijā sākušās aktīvas diskusijas par to, kā mainīties augstākajai izglītībai un zinātnei, Sociālo zinātņu fakultāte uzņēmusies veidot un vadīt diskusiju ciklu par izglītības kvalitāti, finansējumu un citiem būtiskiem jautājumiem. Fakultātē regulāri tiek rīkoti dažādi debašu, sarunu vai prezentāciju pasākumi un konferences, kuros piedalīties iespēja ir ikvienam. Tāpat notiek dažādas vieslektoru lekcijas, piemēram., Dr.Wolfgang Streitenberger vieslekcija "Overview about policies and activities of „DG Information Society and Media”. Tāpat fakultātē viesojas un ar studentiem sarunājas dažādi ārvalstu valstsvīri un politiķi, viens no tādiem viesiem bija Jaunzēlandes ārlietu un tirdzniecības ministrs Fils Gofs (Phil Goff), kurš lasīja lekciju “Jaunzēlandes loma starptautiskajā politikā. Nākotnes perspektīvas”.

Fakultātes pārstāvji regulāri piedalās dažādos zinātnes projektos, kuros parasti iesaistās gan maģistranti, gan doktoranti un pasniedzēji. Par godu Latvijas Universitātes 90. dzimšanas dienai nākusi klajā grāmata „Latvijas Universitāte 90 gados: Dzīve”, kura tapusi Latvijas Universitātes pētnieciskā projekta „Latvijas Universitāte 90 gados: cilvēki, izglītība, zinātne un ikdiena”(2008 – 2009) ietvaros.

Sociālo zinātņu fakultātes tīmekļa vietne

Sociālo zinātņu fakultātes Studentu pašpārvaldes tīmekļa vietne

Izmantotie informācijas avoti