Medicīnas fakultāte

Medicīnas fakultātes darbības pirmais posms Latvijas Universitātes (LU) sastāvā ilga no 1919. līdz 1950. gadam. Pirmie divdesmit gadi ietvēra fakultātes veidošanos, stabilizāciju, attīstību un noslēdzās ar pirmo paaudžu maiņu. Starp fakultātes profesoriem bija arī divi LU rektori – oftalmologs Jānis Ruberts un internists Mārtiņš Zīle. Fakultātē līdz 1944. gadam tika aizstāvētās 50 medicīnas doktora disertācijas, kas norādīja uz augsto zinātnisko līmeni un studentu ieinteresētību.

Izstādes "Atjaunotā LU Medicīnas fakultāte: 1998 - 2008" atklāšana.

LU Medicīnas fakultātes prezentācijas pasākums "LU dārzs" Vērmanes dārzā, 2005. gadā

Atjaunotās LU Medicīnas fakultātes desmitgades svinības.

Pēckara gados fakultātes darbības atjaunošanas un paplašināšanas organizēšanu uzņēmās Pauls Stradiņš, tomēr drīz vien fakultātes vadību sāka pārņemt iebraucēji un, sekojot PSRS esošajai kārtībai, uz Medicīnas fakultātes bāzes 1950. gadā tika izveidota patstāvīga augstskola – Rīgas Medicīnas institūts (tagad – Rīgas Stradiņa universitāte).

Trešās atmodas laikā un līdz ar vienotas Latvijas Ārstu biedrības atjaunošanu 1988. gadā tika izvirzīta ideja par medicīnas fakultātes atjaunošanu LU sastāvā. Bija jāpaiet vēl vairākiem gadiem, līdz 1997. gada 29. decembrī tika pieņemts Senāta vienprātīgs lēmums par Medicīnas fakultātes atjaunošanu, un 1998. gada 1. jūnijā fakultāte oficiāli atsāka darbu ar sekmīgi sagatavotām un apstiprinātām studiju programmām un 2008. gadā fakultātē jau mācījās jau 851 students, norādot uz LU Medicīnas fakultātes nozīmīgumu Latvijas medicīnas darbinieku izglītošanā. LU Medicīnas fakultātē ir iespējams studēt augstākā profesionālā studiju programmā ārstniecībā, veselības zinātņu bakalaura un maģistra programmās māszinībās, farmācijas bakalaura un maģistra programmās un dažādās doktorantūras programmās.

2008. gadā Medicīnas fakultāte svinēja savu 10 gadu jubileju, tās ietvaros tika izdota grāmata „Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte : 1998-2008”, kurā ir apkopota padziļināta informācija par Medicīnas fakultātes vēsturi un struktūru. Jubilejas ietvaros tika rīkota arī izstāde „Atjaunotā LU Medicīnas fakultāte: 1998 - 2008” un notika atjaunotās LU Medicīnas fakultātes desmitgades svinības, un citi pasākumi.

Izmantotie informācijas avoti