Juridiskā fakultāte

Latvijas Universitātes (LU) Juridiskās fakultātes izveides pamatā ir 1919. gadā dibinātā Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultāte, kuru 1940. gadā sadalīja Ekonomikas fakultātē un Juridiskajā fakultātē, bet 1957. gadā fakultātes apvienoja, izveidojot Ekonomikas un juridisko fakultāti. Jau 1967. gadā, lielā studentu skaita dēļ, juridiskās zinātnes varēja apgūt atsevišķā Juridiskajā un filozofijas fakultātē. 1970. gadā no Juridiskās un filozofijas fakultātes atdalīja filozofijas zinātni un izveidoja Juridisko fakultāti.

LU Juridiskās fakultātes ēka Raiņa bulvārī 19

LU Juridiskās fakultātes prezentācijas pasākums "LU dārzs" Vērmanes dārzā, 2004. gadā

Centrālās un Austrumeiropas Eiropas tiesību tiesu izspēles sacensības.

Juridiskās fakultātes mājvieta ir LU galvenā ēka Raiņa bulvārī 19, bijušā Rīgas Politehniskā institūta ēkā, kurā 1919. gadā svinīgi tika atklāta Latvijas Augstskola.

Juridiskās fakultātes beidzēji strādā tiesās, prokuratūrās, advokatūrās, notariātos, valsts pārvaldes iestādēs, valsts un privātā sektora komersantu juridiskajos dienestos un citās iestādēs. 2008. gadā Juridiskajā fakultātē studēja 2092 studenti, padarot to par vienu no studentu skaita ziņā lielākajām fakultātēm LU.

Juridiskajā fakultātē svarīga studiju procesa daļa ir praktiskās nodarbības - tiesu izspēles. Jau vairāk nekā desmit gadus LU Juridiskās fakultātes studenti piedalās un iegūst godalgotas vietas izspēlēs Latvijas mērogā, Eiropas līmeņa starptautiskās tiesību zinātņu studentu sacensībās ar specializāciju Eiropas tiesībās, pasaules līmeņa starptautiskās tiesību zinātņu studentu sacensībās ar specializāciju Starptautiskajās publiskajās tiesībās un Starptautiskajās tirdzniecības tiesībās.

Juridiskās fakultātes tīmekļa vietne

Juridiskās fakultātes Studentu pašpārvaldes tīmekļa vietne

Izmantotie informācijas avoti