Ekonomikas un vadības fakultāte

Latvijas Universitātes (LU) Ekonomikas fakultātes pirmsākumi meklējami 1919. gadā dibinātajā Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātē, kuru 1940. gadā sadalīja un izveidoja Ekonomikas un Juridisko fakultāti. Tomēr 1955. gadā abas fakultātes atkal apvienoja Ekonomikas fakultātē. Nedaudz vēlāk 1957. gadā to pārdēvēja par Ekonomikas un juridisko fakultāti. Lielā studentu skaita dēļ 1967. gadā tika atkal pieņemts lēmums par fakultātes sadalīšanu divās patstāvīgās fakultātēs. Sadalīšanas laikā tika izveidota Juridiskā un filozofijas fakultāte un Ekonomikas fakultāte. 1970. gadā atkal notika fakultāšu dalīšana un, sadalot Juridisko un filozofijas fakultāti un Vēstures un filoloģijas fakultāti, izveidoja Filoloģijas fakultāti, Vēstures un filozofijas fakultāti un Juridisko fakultāti. Atdalot no Ekonomikas fakultātes vairākas katedras, 1974. gadā izveidoja Finansu un tirdzniecības fakultāti un 1987. gadā izveidoja Vadības un ekonomiskās informācijas fakultāti. 1997. gadā tika izveidota Ekonomikas un vadības fakultāte, tāda, kāda tā ir zināma šodien.

LU Ekonomikas un vadības fakultātes ēka, Aspazijas bulvārī 5

Studentu atpūtas stūrītis LU Ekonomikas un vadības fakultātes 4. stāvā

LU Ekonomikas un vadības fakultātes studenti lekciju starplaikā.

Ekonomikas un vadības fakultāte atrodas Aspazijas bulvārī 5, kas ir bijusī pasta un telegrāfa ēka, celta no 1902. līdz 1904. gadam. Pasta ēkas pagrabstāvā no 1919. līdz 1924. gadam darbojās sakaru aparatūras remontdarbnīca, ko uzskata par fabrikas „VEF” pirmsākumu. 1932. gadā Rīgas radiofona vajadzībām ēkai izbūvēja 4. un 5. stāvu. Otrā pasaules kara laikā 1944. gadā ēka cieta ugunsgrēkā, tomēr pēc kara to atjaunoja, un tagad daļu bijušās pasta ēkas aizņem LU Ekonomikas un vadības fakultāte.

Fakultātē studentiem ir iespēja studēt 23 dažādās studiju programmās. Fakultātē var iegūt akadēmisko bakalaura grādu vadības zinībās, ekonomikā vai arī kvalifikāciju profesionālajās studijās, kurās pastiprināta uzmanība tiek pievērsta profesionālai praksei. Dažos virzienos visām apakšnozarēm sākumā mācību programma ir vienāda, tādēļ studijas var sākt arī tad, ja precīzs turpmāko studiju virziens vēl nav izvēlēts. 2008. gadā iespēju studēt šajās programmās izmantoja 30% LU studentu, padarot LU Ekonomikas un vadības fakultāti par studentu skaita ziņā lielāko fakultāti LU.  

Ekonomikas un vadības fakultātes tīmekļa vietne

Ekonomikas un vadības fakultātes Studentu pašpārvaldes tīmekļa vietne

Izmantotie informācijas avoti