Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas izdevums atspoguļo notiekošo evaņģēliski luteriskajās draudzēs Latvijā, kā arī aplūko aktualitātes arī citās kristīgajās konfesijās un sabiedrībā kopumā.

Pieejams: Bibliotēkā Raiņa bulvārī