Latvijas Zinātņu akadēmijas recenzēts žurnāls publicē rakstus  medicīnā, dabaszinātnēs,  lauksaimniecības un  mežu zinātnēs un matemātikā. E-žurnāls!

Pieejams: Dabaszinātņu bibliotēkā