Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture =Journal of the University of Latvia. History

Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes žurnāls, turpinot iepriekšējā žurnāla “Latvijas Vēsture. Jaunie un Jaunākie laiki” tradīcijas, atspoguļo politisko vēsturi un pievēršas jaunām tēmām - kultūras un sociālajai vēsturei.