Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes žurnāls, turpinot iepriekšējā žurnāla “Latvijas Vēsture. Jaunie un Jaunākie laiki” tradīcijas, atspoguļo politisko vēsturi un pievēršas jaunām tēmām - kultūras un sociālajai vēsturei. E-žurnāls!

Pieejams: LU Bibliotēkas KrātuvēBibliotēkā Aspazijas bulvārī