Latvijas Republikas Augstākās tiesas informatīvs un izglītojošs izdevums. E-žurnāls!

Pieejams: LU Bibliotēkas KrātuvēBibliotēkā Raiņa bulvārī