Populārzinātnisks žurnāls, kas stāsta par sasniegumiem visdažādākajās zinātņu nozarēs. Žurnāla mērķis ir rosināt interesi par zinātni, stāstot par to viegli uztveramā un izklaidējošā formā.

Pieejams: Dabaszinātņu bibliotēkā