Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Sinodes  ikmēneša  izdevums. Laikraksts stāsta par Baznīcas dzīvi, izglītības darbu un sociālo dienestu.

Pieejams: Bibliotēkā Raiņa bulvārī