Par izstādi "Latvijas Universitātes publikācijas 2016"

Virtuālajā izstādē “Latvijas Universitātes publikācijas 2016” Latvijas Universitātes (turpmāk - LU) Bibliotēka piedāvā LU akadēmiskā un zinātniskā personāla publikācijas, kuras izgūtas no LU publikāciju un vēstures datubāzes. Izstāde veltīta LU 75. zinātniskajai konferencei.

Izstādes sākumlapā Rīgas pilsētas interaktīvajā kartē ir norādītas LU institūciju šā brīža atrašanās vietas un faktiskās adreses. Lai vizuāli parādītu zinātnisko pētījumu vietas, ir izveidots vienots tīklojums starp LU centrālo  ēku Raiņa bulvārī 19 un pārējām LU institūcijām, kurās top zinātniskie pētījumi un, kas veido LU zinātniskās darbības rezultātu kopumu. Publikāciju ilustratīvajam atspoguļojumam ir izmantoti publicēto izdevumu vāku attēli, autoru foto un cita publicitāti raksturojoša vizuāla informācija.

Kā izcilus LU akadēmiskā un zinātniskā personāla pētījumus un atklājumus 2016. gadā ir novērtējusi Latvijas Zinātņu akadēmija. Atzinību un ievērību teorētiskajā zinātnē ieguvuši: LU Fizikas un matemātikas profesors, vadošais pētnieks Andrejs Cēbers un Teorētiskās fizikas katedras vadošais pētnieks Kaspars Ērglis, kuru pētnieciskā darba rezultāti publicēti ietekmīgos starptautiskos zinātniskos žurnālos. Astronomijas institūta direktors un vadošais pētnieks Ilgmārs Eglītis vairāku gadu garumā veiktos mazo planētu pētījumus Baldones observatorijā apkopojis 72 publikāciju ciklā. LU Matemātikas un informātikas institūta vadošo pētnieku un LU Datorikas fakultātes mācībspēku pētījumu rezultātā izveidota precīza, ātra un praktiski izmantojama datorizētas semantiskās analīzes tehnoloģija, kuras autori ir Guntis Bārzdiņš, Didzis Goško, Pēteris Paikens un Normunds Grūzītis. Ievērību guvis arī starptautisks pētījumu projekts, kas īstenots sadarbojoties Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra pētniekiem Mihailam Šišovam, Jānim Rūmniekam, Andrim Kazākam, Svetlanai Kotelovičai, Inārai Akopjanai, Kasparam Tāram un kolēģiem no Nīderlandes, Francijas un Spānijas. Pētījuma rezultātā noskaidrota vienpavediena RNS bakteriofāgu AP205 un MS2 trīsdimensionālā struktūra. Plašāk par Latvijas Zinātņu akadēmijas novērtējumu zinātnē skatīt šeit. 

LU Datorikas fakultātes profesoram un vadošajam pētniekam Andrim Ambainim 2016. gadā piešķirts tituls “Gada Eiropas cilvēks Latvijā”. No 10 izvirzītajiem nominantiem profesors ir devis vislielāko ieguldījumu Latvijas vārda popularizēšanā Eiropā un Eiropas kopējo vērtību integrēšanā. Viņš ir pirmais un vienīgais zinātnieks Latvijā, kurš saņēmis Eiropas Savienības grantu kā viens no 300 Eiropas izcilākajiem pētniekiem.

Lai pievērstu sabiedrības uzmanību un izceltu talantīgākos 2016. gada zinātniekus, ar īpašu logo atzīmētas tās struktūrvienības, kuru pētījumi un pētnieki ir iekļuvuši LU ikmēneša nominācijās: “Pētījums” un “Mēneša pētnieks”. Kopš 2012. gada katru mēnesi izvirzītajām nominācijām tiek sagatavoti un publicēti raksti balsošanai par interesantiem un apjomīgiem pētījumiem un pētniekiem LU, populārzinātniski pastāstot par sarežģītām lietām. Izvirzīto nomināciju mērķis ir izskaidrot pētnieku zinātniskā darba norisi, iegūtos rezultātus, izceļot pētnieku devumu Latvijas zinātnē, kā arī nedaudz iezīmējot paša pētnieka dzīves svarīgākos notikumus.

Publikāciju izstādē ir apkopota informācija par LU fakultāšu, zinātnisko institūtu un citu institūciju publikācijām. Katrai struktūrvienībai ir izveidots publikāciju saraksts, kas ir sakārtots alfabētiskā autoru un darbu nosaukumu secībā. Atsevišķi izdalītas monogrāfijas un rakstu krājumi, bet raksti un citi publikāciju veidi iekļauti kopējā sarakstā.

Izstāde popularizē un atspoguļo pētnieciskā procesa rezultātus. LU zinātniskās publikācijas veicina Alma Mater kopīgi izvirzīto mērķu un uzdevumu sasniegšanu. Paldies visiem 2016. gada publikāciju autoriem, veiksmi jaunos pētījumos un publikāciju sagatavošanā 2017. gadā!