Reflektantu konkurss Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē 2003-2008

Vēstures un filozofijas fakultātē iespējams mācīties Filozofijas vai Vēstures nodaļās. Tabulā apkopota informācija par vietu skaitu studiju nodaļā, budžeta vietu skaitu un reflektantu konkursu. Analizēti pēdējie 5 gadi. 
Laika posmā no 2003 līdz 2008 gadam Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē ir pieaudzis uzņemto studentu skaits. 2003. gadā Filozofijas nodaļā uzņemti tika tikai 30 studenti, bet 2008. gadā vietu skaits nodaļā bija pieaudzis jau līdz 519. Tāpat 2003. gadā Filozofijas nodaļa nenodrošināja mācības nepilna laika: neklātienes studentiem. Neklātienē arī nodaļā mācīties var tikai no 2005. gada. Arī Vēstures nodaļā būtiski ir pieaudzis vietu skaits. 2003. gadā nodaļa uzņēma tikai 75 studentus, bet 2008. gadā tika nodrošināta studiju vieta 549 studentiem.
Līdz ar lielo studiju vieta skaita izmaiņu, ir notikušas izmaiņas arī konkursā uz studiju vietu. Filozofijas nodaļā no 2003. gada līdz 2006. gadam reflektantu konkurss vidēji bija 8 cilvēki uz vienu vietu. Palielinoties studiju vietu skaitam, tas ir sarucis līdz aptuveni 7. Līdzīgi arī Vēstures nodaļas reflektantu konkurss ir samazinājies, palielinoties studiju vietu skaitam. Tāpat nepilna laika: neklātienes studijās palielinoties studiju vietu skaitam ir samazinājies konkurss uz studiju vietām. Tomēr neklātienes nodaļās šis konkurss ir mazs, jo netiek nodrošinātas budžeta vietas.
Studentu skaitu ietekmē arī mācību maksas palielināšanās, kas notikusi laika posmā no 2003. gada līdz 2008. gadam. Tāpat nav apkopota informācija par studiju vietām, kas netika izmantotas, jo nodrošinot iestāšanos 549 studentiem, ne vienmēr iestājas tik daudz studēt gribētāju. Vēstures un filozofijas fakultāte nodrošina mācības interesantās un aizraujošās nozarēs, tāpēc reflektantu konkurss, neskatoties uz lielo vietu skaitu, tomēr ir liels.
Reflektantu konkurss
Vēstures un filozofijas fakultātē
 
Pilna laika: klātiene Nepilna laika: neklātiene
Vietu skaits Budžeta vietu skaits Konkurss Vietu skaits Budžeta vietu skaits Konkurss
2003 Filozofija 30 20 8.82 - - -
Vēsture 75 50 5.01 30 - 2.03
2004 Filozofija 60 20 8.53 - - -
Vēsture 110 50 6.64 55 - 1.05
2005 Filozofija 100 20 8.19 99 - 0.19
Vēsture 150 50 7.42 99 - 0.61
2006 Filozofija 70 20 8.83 40 - 0.6
Vēsture 125 50 9.1 40 - 1.07
2007 Filozofija 519 20 6.83 99 - 0.30
Vēsture 549 50 4.97 99 - 0.49
2008 Filozofija 519 20 7.62 99 - 0.34
Vēsture 549 50 5.72 99 - 0.40
*Informācija par vietu skaitu, budžeta vietu skaitu un reflektantu konkursu ņemta no Latvijas Universitātes informācijas sistēmas (http://www.luis.lv/)