LU Medicīnas fakultātei – 90

Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte ir to fakultāšu skaitā, kas dibinātas vienā gadā ar pašu Latvijas Universitāti. Lai arī tā izveidota tālajā 1919. gadā, tās darbībā ilgus gadus ir bijis pārtraukums. Sekmīgi uzsākusi darboties pirmās Latvijas brīvvalsts laikā, pārciešot pirmos desmit okupācijas gadus, Medicīnas fakultāte 1950. gadā tiek no universitātes atdalīta, lai uz tās bāzes veidotu Rīgas Medicīnas institūtu. Fakultātes atgriešanās Latvijas Universitātes sastāvā notiek tikai 1998. gadā, un šobrīd tā var lepoties ar zinošu, kvalificētu mācībspēku komandu, kā arī ar lielu studētgribētāju skaitu gan no Latvijas, gan ārvalstīm.

Virtuālajā izstādē, kas veidota ar saistībā ar Medicīnas fakultātes 90. jubileju, sniegti būtiskāko fakultātes vēstures faktu un procesu apraksti, kas papildināti ar dažādos gados tapušām fotogrāfijām.