Latvijas Universitātes 2013. gada intelektuālie sasniegumi publikācijās

LU Bibliotēka no 27. janvāra piedāvā aplūkot LU mācībspēku un zinātnieku veikumu virtuālajā izstādē "Latvijas Universitātes 2013. gada intelektuālie sasniegumi publikācijās". Izstāde veltīta LU 72. zinātniskajai konferencei un popularizē jaunākos LU sasniegumus zinātnē.

Ikgadējā virtuālajā izstādē ir apkopoti iepriekšējā gadā izdoto publikāciju apraksti, bet par pamatu tai ir izmantota "Latvijas Universitātes zinātnieku publikāciju un vēstures datubāze".

LU Bibliotēka ar virtuālās izstādes palīdzību iepazīstina plašāku lietotāju loku ar LU mācībspēku un zinātnieku 2013. gadā tapušajām publikācijām. Atsevišķās nodaļās ir apkopotas LU fakultāšu, zinātnisko institūtu un citu institūciju publikācijas. Nodaļas ietvaros publikācijas ir sakārtotas alfabētiski autoru un darbu nosaukumu secībā. Saraksta sākumā ir ievietoti publicēto monogrāfiju apraksti, tiem seko pārējo zinātnisko rakstu apraksti no monogrāfijām, rakstu krājumiem, konferenču materiāliem, periodiskajiem u.c. izdevumiem, kā arī elektronisko publikāciju apraksti. Izstādi vizuāli papildina publicēto izdevumu vāku attēli.

Virtuālā izstāde atspoguļo gan atsevišķu autoru ieguldījumu pētniecībā, gan LU struktūrvienību zinātniskās darbības virzienus un devumu Latvijas zinātnei 2013. gadā.

Attēls no Letonika.lv

 

ERROR: Content Element with uid "74478" and type "media" has no rendering definition!