Latvijas Universitātes 2012. gada intelektuālie sasniegumi publikācijās

Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēka no 25. janvāra piedāvā aplūkot LU mācībspēku un zinātnieku veikumu virtuālajā izstādē "Latvijas Universitātes 2012. gada intelektuālie sasniegumi publikācijās". Izstāde veltīta LU 71. zinātniskajai konferencei un popularizē jaunākos LU sasniegumus.

Ikgadējā virtuālajā izstādē ir apkopoti iepriekšējā gadā izdoto publikāciju apraksti, bet par pamatu tai ir izmantota „Latvijas Universitātes zinātnieku publikāciju un vēstures datubāze”, kas regulāri tiek papildināta ar zinātnieku iesniegto informāciju.

LU Bibliotēka ar virtuālās izstādes palīdzību  iepazīstina plašāku lietotāju loku ar LU mācībspēku un zinātnieku 2012. gadā tapušajām publikācijām. Atsevišķās nodaļās ir apkopotas LU fakultāšu, zinātnisko institūtu, LU Bibliotēkas, LU Akadēmiskās bibliotēkas un citu institūciju publikācijas. Nodaļas ietvaros publikācijas ir sakārtotas alfabētiski autoru un darbu nosaukumu secībā. Saraksta sākumā ir ievietoti publicēto monogrāfiju apraksti, tiem seko pārējo zinātnisko rakstu apraksti no monogrāfijām, rakstu krājumiem, konferenču materiāliem, periodiskajiem u.c. izdevumiem, kā arī elektronisko publikāciju apraksti. Izstādi vizuāli papildina publicēto izdevumu vāku attēli.

Virtuālā izstāde atspoguļo gan atsevišķu autoru ieguldījumu pētniecībā, gan LU struktūrvienību zinātniskās darbības virzienus un devumu Latvijas zinātnei 2012. gadā.

 

ERROR: Content Element with uid "74390" and type "media" has no rendering definition!