Ķīmijas fakultāte

 1. Brunere, Vera. Gatves deja : nostāsti par manu dzīvi : [Ķīmijas fakultātes docentes biogrāfija] / Vera Brunere. - [Rīga] : Jumava, 2011. - 205, [2] lpp., [14] lpp. iel. : il.

 2. Contemporary ergonomics and business 2011 : proceedings of the first International Scientific-Practical Conference of the Latvian Ergonomics Society, Riga, Latvia 7th October, 2011 / edited by Zenija Roja, Henrijs Kalkis, Valdis Kalkis ; Latvian Ergonomic Society, Ergonomics Research Centre in the Faculty of Chemistry, University of Latvia. - Riga : University of Latvia, 2011. - 119 lpp. : il. - Ietver bibliogrāfiju (rakstu beigās).

 3. Contemporary ergonomics and business 2011 : the 1st International Scientific-Practical Conference of the Latvian Ergonomics Society, October 7th, 2011, Riga, Latvia : programm and abstracts / responsible about this issue Zenija Roja ; ed.: Zenija Roja, Henrijs Kalkis, Valdis Kalkis ; Latvian Ergonomic Society, Ergonomics Research Centre in the Faculty of Chemistry, University of Latvia. - Riga : University of Latvia, 2011. - 56 lpp.

 4. Ķīmija. Dabaszinātņu izglītība : starptautiskais 8. IOSTE Centrāleiropas un Austrumeiropas simpozijs Dabaszinātņu un tehnoloģiju izglītība: attīstības tendences un virzieni 21. gadsimtā, 30. novembris-3.decembris, 2011, Rīga, Latvija / ed. Dagnija Cēdere ; symposium sc. com.: Rudite Andersone, Andris Broks, Janis Gedrovics ... [et al.] - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 269 lpp. - (Latvijas Universitātes raksti = Acta Universitatis Latviensis = Scientific papers University of Latvia, 1407-2157 ; 778. sēj.).

 5. Starptautiskas zinātniski metodiskās konferences ''Ķīmijas izglītība-2011 = Chemistry education-2011'' rakstu krājums, Rīga, 2011. gada 14.-15. novembris / red.: Aira Aija Krūmiņa, Jazeps Logins, Anda Priksane, Janis Svirksts ; Latvijas Universitāte. LU Ķīmijas fakultāte. Ķīmijas didaktikas centrs. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 302 lpp. : diagr., il., tab. - Referāti latviešu, angļu un krievu val.

  *****

 6. Analysis of archaeological bones for the purpose of reconstructing the paleodiet of medieval inhabitants / V. Rudovics, A. Viksna, G. Zarina, I. Melne. - Bibliogr.: p.433. // Proceedings of the International Symposium on Archaeometry, 12th-16th May 2008, Siena, Italy / ed. Isabella Turbanti-Memmi. - Berlin : Springer, 2011. - P.427-433 : fig.

 7. Arheoloģiskā kaulu materiāla fizikālķīmiskā novērtēšana / Vita Rudoviča, Arturs Vīksna, Juris Katkevičs, Gunita Zariņa // Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku III kongress un Letonikas IV kongress "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte" : sekcija "Tehniskās zinātnes" : tēžu krājums : Rīgā, 2011. gada 24.-27. oktobrī / Rīgas Tehniskā universitāte ; tehnisko zinātņu sekcijas rīcības komiteja: J. Krastiņš ... [u. c.]. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2011. - 112.lpp.

 8. Asymmetric Synthesis of 1,3-Diamines. II : diastereoselective reduction of Atropisomeric N-tert-Butanesulfinylketimines/ Marina Martjuga, Sergey Belyakov, Edvards Liepinsh, Edgars Suna // Journal of Organic Chemistry. - Vol.76, N 8 (2011), p.2635–2647 : fig. - URL: http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jo1025767

 9. Ausekle, E. Cyclodehydration of diols in acidic ionic liquids / E. Ausekle, A. Priksane, A. Zicmanis. - Bibliogr.: 144.lpp. - Kopsav. latviešu val.: Diolu ciklodehidratācija skābos jonu šķidrumos, 144.lpp. // Latvijas Ķīmijas Žurnāls = Латвийский химический журнал = Latvian journal of chemistry. - Nr.1/2 (2011), 139.-144.lpp. : tab.

 10. Bismuta sulfīda nanovadu elektroķīmiskie impendances spektri / Juris Katkevičs, Arturs Vīksna, Gunta Kunakova, Donāts Erts, // Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku III kongress un Letonikas IV kongress "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte" : sekcija "Tehniskās zinātnes" : tēžu krājums : Rīgā, 2011. gada 24.-27. oktobrī / Rīgas Tehniskā universitāte ; tehnisko zinātņu sekcijas rīcības komiteja: J. Krastiņš ... [u. c.]. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2011. - 115.lpp.

 11. Cēdere, Dagnija. New teaching method in chemistry promoting conceptually interconnected learning / Dagnija Cedere, Daina Mozeika, Aleksandrs Kolesovs. - Bibliogr.: p.56 // Ķīmija. Dabaszinātņu izglītība : starptautiskais 8. IOSTE Centrāleiropas un Austrumeiropas simpozijs Dabaszinātņu un tehnoloģiju izglītība : attīstības tendences un virzieni 21. gadsimtā, 30. novembris-3.decembris, 2011, Rīga, Latvija / ed. Dagnija Cēdere. - (Latvijas Universitātes raksti = Acta Universitatis Latviensis = Scientific papers University of Latvia ; 778. sēj.). - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - P.[51]-56 : il.

 12. Characterisation of fine and coarse atmospheric aerosols at the measuring sites in Riga City Centre, Latvia / Agnese Osite, Arturs Viksna, Janis Kleperis, Iveta Steinberga. - References: p.123 // Recent Advances in Environment, Energy Systems and Naval Science : Proceedings of the 4th International Conference on Environmental and Geological Science and Engineering (EG'11) : Proceedings of the International Conference on Energy Systems, Environment, Entrepreneurship, Innovation (ICESEEI'11) : Proceedings of the 4th International Conference on Maritime and Naval Science and Engineering (MN'11), Barcelona, Spain, September 15-17, 2011. - WSEAS Press, 2011. - P.118-123 : fig., tables. - URL: http://www.wseas.us/e-library/conferences/2011/Barcelona/MNICEG/MNICEG-19.pdf

 13. Characterization of interaction between tricyclic structures containing pharmaceuticals, their models and humic substances / M. Klavins, L. Ansone, O. Purmalis, A. Zicmanis // Water Science and Technology. - Vol.63, N 5 (2011), p.845-852. - URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21411932

 14. Comparative analysis of radical scavenging and antioxidant activity of phenolic compounds present in everyday use spice plants by means of spectrophotometric and chromatographic methods / M. Stankevicius, I. Akuneca, I. Jakobsone, A. Maruska // Journal of Separation Science. - Vol.34, N 11 (2011), p.1261–1267. - URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jssc.201000915/pdf

 15. Composition of vitamins and amino acids in Latvian cranberries : [referāts 6.Baltijas pārtikas zinātnes un tehnoloģijas konf. "Innovations for food science and production" Latvijas Lauksaimniecības universitātē (5.-6.maijs)] / Karina Dorofejeva, Tatjana Rakcejeva, Jorens Kviesis, Liga Skudra. - Bibliogr.: 158.lpp. // Foodbalt-2011. - ISBN 978-9984-48-045-9. - (2011), 153.-158.lpp. : diagr., sh., tab.

 16. The concept of ergonomics studies in the University of Latvia / Valdis Kalkis, Zenija Roja, Henrijs Kalkis, Janis Svirksts // Contemporary ergonomics and business 2011 : the 1st International Scientific-Practical Conference of the Latvian Ergonomics Society, October 7th, 2011, Riga, Latvia : programm and abstracts / responsible about this issue Zenija Roja ; ed.: Zenija Roja, Henrijs Kalkis, Valdis Kalkis ; Latvian Ergonomic Society, Ergonomics Research Centre in the Faculty of Chemistry, University of Latvia. - Riga : University of Latvia, 2011. - P.12.

 17. The concept of ergonomics studies in the University of Latvia / Valdis Kalkis, Zenija Roja, Janis Svirksts, Henrijs Kalkis. - Bibliogr.: p.13 // Contemporary ergonomics and business 2011 : proceedings of the first International Scientific-Practical Conference of the Latvian Ergonomics Society, Riga, Latvia 7th October, 2011 / edited by Zenija Roja, Henrijs Kalkis, Valdis Kalkis ; Latvian Ergonomic Society, Ergonomics Research Centre in the Faculty of Chemistry, University of Latvia. - Riga : University of Latvia, 2011. - P.6-13.

 18. Dejus, Ilze. The efficiency of quality management system in enterprise LLC "Liepajas Udens" / Ilze Dejus, Henrijs Kalkis // Contemporary ergonomics and business 2011 : the 1st International Scientific-Practical Conference of the Latvian Ergonomics Society, October 7th, 2011, Riga, Latvia : programm and abstracts / responsible about this issue Zenija Roja ; ed.: Zenija Roja, Henrijs Kalkis, Valdis Kalkis ; Latvian Ergonomic Society, Ergonomics Research Centre in the Faculty of Chemistry, University of Latvia. - Riga : University of Latvia, 2011. - P.37.

 19. Dejus, Ilze. The efficiency of quality management system in enterprise LLC "Liepajas Udens" / Ilze Dejus, Henrijs Kalkis. - Bibliogr.: p.52 // Contemporary ergonomics and business 2011 : proceedings of the first International Scientific-Practical Conference of the Latvian Ergonomics Society, Riga, Latvia 7th October, 2011 / edited by Zenija Roja, Henrijs Kalkis, Valdis Kalkis ; Latvian Ergonomic Society, Ergonomics Research Centre in the Faculty of Chemistry, University of Latvia. - Riga : University of Latvia, 2011. - P.45-52 : fig.

 20. The development and implementation of meaningful ICT usage in science teaching and learning process in Latvia / Inese Dudareva, Agnese Brangule, Andris Nikolajenko, Jazeps Logins, Dace Namsone. - Bibliogr.: p.81 // Ķīmija. Dabaszinātņu izglītība : starptautiskais 8. IOSTE Centrāleiropas un Austrumeiropas simpozijs Dabaszinātņu un tehnoloģiju izglītība : attīstības tendences un virzieni 21. gadsimtā, 30. novembris-3.decembris, 2011, Rīga, Latvija / ed. Dagnija Cēdere. - (Latvijas Universitātes raksti = Acta Universitatis Latviensis = Scientific papers University of Latvia ; 778. sēj.). - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - P.[72]-81 : il.

 21. Different formats of monolithic polymer materials and examples of their application / S. Abele, O. Yavorska, P. Smejkal, F. Foret, A. Viksna, M. Macka // Functional materials and nanotechnologies : international conference FM&NT 2011, Institute of Solid State Physics, University of Latvia, April 5-8, 2011, Riga, Latvia : conference program, book of abstracts. - Riga, 2011. - P.145 : fig.

 22. The effect of radiation modification and of a uniform magnetic field on the deformation properties of polymer composite blends / I. Reinholds, V. Kalkis, R. Maksimov...[u.c.]. - Angļu // Mechanics of Composite Materials - New York. - ISSN 0191-5665 - Vol.47, N 5 (2011), 497.-504.lpp. : il.

 23. The Effect of Radiation Modification and of a Uniform Magnetic Field on the Deformation Properties of Polymer Composite Blends / I. Reinholds, V. Kalkis, R.D. Maksimov, J. Zicans, R. Merijs Meri // Mechanics of Composite Materials. - Vol.47, N 5 (2011), p.497-504. - URL: http://www.springerlink.com/content/080481414m3123p3/fulltext.pdf

 24. Effect of the solvent nature on the course of quaternization of 3,5-diethoxycarbonyl-2,6-dimethyl-4-(3-pyridyl)-1,4-dihydropyridine / K. Pajuste, M. Gosteva, D. Kaldre, M. Plotniece, B. Cekavicus, A. Sobolev, A. Priksane, G. Tirzitis, G. Duburs, A. Plotniece // Chemistry of Heterocyclic Compounds. - Vol.47, N 5 (2011), p.597-601. - URL: http://www.springerlink.com/content/k48831246k434r10/fulltext.pdf

 25. Electrical impedance spectroscopy of Bi2S3 and gold nanowire arrays / J. Katkevics, A. Viksna, G. Kunakova, A. Pastare, J.D. Holmes, D. Erts // Functional materials and nanotechnologies : international conference FM&NT 2011, Institute of Solid State Physics, University of Latvia, April 5-8, 2011, Riga, Latvia : conference program, book of abstracts. - Riga, 2011. - P.186 : fig.

 26. Electrical impedance spectroscopy of ionic liquid 1-ethyl-3- methylimidazolium methanesulfonate (ECOENG™ 110) / J. Katkevics, A. Viksna, A. Zicmanis, G. Vaivars // Solid State Ionics. - Vol.188, N 1 (2011), p.114-117.

 27. Electrochemical impedance spectra of particulate matter and nanosmoke particles / A. Osite, J. Katkevics, A. Viksna, G. Vaivars // Functional materials and nanotechnologies : international conference FM&NT 2011, Institute of Solid State Physics, University of Latvia, April 5-8, 2011, Riga, Latvia : conference program, book of abstracts. - Riga, 2011. - P.187 : fig.

 28. Electron-beam refining of UMG-Si for solar energetics / G. Chikvaidze, V. Zauls, K. Kundzins, M. Kundzins, V. Ogorodniks, A. Viksna, V. Evteev, N. Zhandayev, V. Osokin, V. Panibratskiy // Functional materials and nanotechnologies : international conference FM&NT 2011, Institute of Solid State Physics, University of Latvia, April 5-8, 2011, Riga, Latvia : conference program, book of abstracts. - Riga, 2011. - P.58.

 29. Estimation of Physical Load by Heart Rate Monitoring for Packaging Operators and Spreaders in Textile Enterprise / Zenija Roja, Inese Remeza, Henrijs Kalkis, Inara Roja, Valdis Kalkis // 2011. gada zinātniskā konference : Rīgā, 2011. gada 14. un 15. aprīlī : tēzes. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2011. - 140.lpp.

 30. Evaluation methods of impedance for of complex Al/Cu-Al2O3 electrodes / J. Denisova, J. Katkevics, D. Erts, A. Viksna // Functional materials and nanotechnologies : international conference FM&NT 2011, Institute of Solid State Physics, University of Latvia, April 5-8, 2011, Riga, Latvia : conference program, book of abstracts. - Riga, 2011. - P.256 : fig.

 31. Evaluation of Neck, Shoulders, Arms and Hands Muscles Fatique of Sewers using Myotonometric Method and Effectiveness of Early Multidisciplinary Rehabilitation / Z. Roja, V. Kalkis, H. Kalkis, I. Roja. - References: p.442-443 // Advances in occupational, social, and organizational ergonomics / editors: Peter Vink, Jussi Kantola. - Boca Raton : CRC Press, 2011. - P.431-443 : fig., tab.

 32. Gaidule, Aiva. Vidusskolēnu informācijpratību attīstoši uzdevumi vispārīgās ķīmijas kursam : kopsavilkums / Aiva Gaidule, Aivars Lasmanis - (Stenda referāti). - Kopsav. angļu val.: Exercises/tasks that develop secondary school student information literacy for a general chemistry course, 182.lpp. // Starptautiskas zinātniski metodiskās konferences ''Ķīmijas izglītība-2011 = Chemistry education-2011'' rakstu krājums, Rīga, 2011. gada 14.-15. novembris / Latvijas Universitāte. LU Ķīmijas fakultāte. Ķīmijas didaktikas centrs. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - [281.]-282.lpp.

 33. Gaisa aerosolu daļiņu elektroķīmiskie raksturojumi / Agnese Osīte, Juris Katkevičs, Arturs Vīksna, Margarita Baitimirova // Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongresa un Letonikas 4. kongresa sekcijas "Vides kvalitāte Latvijā: esošais stāvoklis, izaicinājumi, risinājumi" referātu kopsavilkumu krājums / Rīgas Tehniskā universitāte. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2011. - 69.-70.lpp.

 34. Gaisa kvalitāte Rīgā un tās uzlabošanas risinājumi / Jānis Kleperis, Gunārs Bajārs, Ingrīda Brēmere, Mārtiņš Menniks, Arturs Vīksna, Agnese Osīte, Dmitrijs Pavļičuks // Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongresa un Letonikas 4. kongresa sekcijas "Vides kvalitāte Latvijā: esošais stāvoklis, izaicinājumi, risinājumi" referātu kopsavilkumu krājums / Rīgas Tehniskā universitāte. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2011. - 53.-54.lpp.

 35. Glikoalkaloīdu saturs Latvijā audzētos kartupeļos un glikoalkoloīdu citotoksiskie efekti / K. Saleniece, L. Kulvinska, K. Klaviņš, I. Nakurte, K. Bauze, P. Mekšs, I. Skrabule, R. Muceniece // Latvijas Universitātes 69. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums : 2011. gada 3. februārī / Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 20.lpp.

 36. Glikoalkaloīdu α solanīna un α hakonīna daudzums Latvijā audzētos kartupeļos = Content of Glycoalkaloids α Solanine and α Chakonine in potatoes grown in Latvia / Kristīne Saleniece, Ilva Nakurte, Kristaps Kļaviņš, Inga Kirhnere, Pēteris Mekšs, Ilze Skrabule, Ruta Muceniece. - Literatūra : 54.-55.lpp. - Kopsav. angļu val.: 55.lpp. // Medicīna = Medicine. - (Latvijas Universitātes raksti = Acta Universitatis Latviensis = Scientific papers University of Latvia ; 773. sēj.). - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 46.-55.lpp. : diagr.

 37. Hydroxyl Ammonium Ionic Liquids Impedance Analysis Using Equivalent Circuit Modeling / V. Garaev, G. Vaivars, A. Zicmanis, A. Viksna // Advanced Materials and Technologies : Book of Abstracts of the 13-th International Conference-School : 27-31 August 2011, Palanga, Lithuania. - Kaunas : Technologija, 2011. - P.147.

 38. Investigation of mass graves in the Churchyard of St. Gertrude's, Riga, Latvia / Vita Rudovica, Arturs Viksna, Andris Actins, Gunita Zarina, Guntis Gerhards, Martins Lusens. - References: p.27-28 // Interdisciplinaria Archaeologica : Natural Sciences in Archaeology. - Vol.2, N 1 (2011), p.21-28 : fig., tab., photogr.

 39. Investigation of optimized homogenization by ball mills for quantitative chemical analysis in sandy soils / V. Rudovica, J. Tjutrins, A. Viksna, G. Zarina. - Bibliogr.: 63.lpp. - Kopsav. latviešu val.: Homogenizācijas parametru optimizācija bumbu dzirnavās kvantitatīvai analīzei smilšaugsnes paraugos, 63.lpp. // Latvijas Ķīmijas Žurnāls = Латвийский химический журнал = Latvian journal of chemistry. - Nr.1/2 (2011), 57.-63.lpp. : diagr., tab.

 40. Investigation of the Work Heaviness Degree and Skeletal Muscles Fatigue for Sewers and Cutters Working in Closing Industry / Z. Roja, I. Remeza, H. Kalkis, I. Roja, V. Kalkis // Collection of Scientific Papers 2010 : research articles in medicine & pharmacy : Internal Medicine. Surgery. Medical Basic Sciences. Stomatology. Pharmacy / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : RSU, 2011. - P.35-45.

 41. Jauni viedie materiāli no radiācijķīmiski modificētiem poliolefīniem / Ingars Reinholds, Valdis Kaļķis, Jānis Zicāns, Remo Merijs Meri // Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku III kongress un Letonikas IV kongress "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte" : sekcija "Tehniskās zinātnes" : tēžu krājums : Rīgā, 2011. gada 24.-27. oktobrī / Rīgas Tehniskā universitāte ; tehnisko zinātņu sekcijas rīcības komiteja: J. Krastiņš ... [u. c.]. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2011. - 130.lpp. : il.

 42. Kaļķis, Henrijs. Ergonomisko risinājumu nozīme organizācijas darba vides kvalitātes uzlabošanā / Henrijs Kaļķis, Valdis Kaļķis // Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku III kongress un Letonikas IV kongress "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte" : sekcija "Tehniskās zinātnes" : tēžu krājums : Rīgā, 2011. gada 24.-27. oktobrī / Rīgas Tehniskā universitāte ; tehnisko zinātņu sekcijas rīcības komiteja: J. Krastiņš ... [u. c.]. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2011. - 136.lpp.

 43. Kaļķis, Henrijs. Ergonomisko risinājumu nozīme organizācijas darba vides kvalitātes uzlabošanā / Henrijs Kaļķis, Valdis Kaļķis // Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongresa un Letonikas 4. kongresa sekcijas "Vides kvalitāte Latvijā: esošais stāvoklis, izaicinājumi, risinājumi" referātu kopsavilkumu krājums / Rīgas Tehniskā universitāte. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2011. - 48.-49.lpp.

 44. Kaļķis, Henrijs. Improving Organization Business Performance with Ergonomics Contributions / Henrijs Kaļķis, Irina Rezepina, Valdis Kaļķis // 2011. gada zinātniskā konference : Rīgā, 2011. gada 14. un 15. aprīlī : tēzes. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2011. - 401.lpp.

 45. Kaļķis, Henrijs. Sustainable business development based on quality management and ergonomics interventions / Henrijs Kalkis // Contemporary ergonomics and business 2011 : the 1st International Scientific-Practical Conference of the Latvian Ergonomics Society, October 7th, 2011, Riga, Latvia : programm and abstracts / responsible about this issue Zenija Roja ; ed.: Zenija Roja, Henrijs Kalkis, Valdis Kalkis ; Latvian Ergonomic Society, Ergonomics Research Centre in the Faculty of Chemistry, University of Latvia. - Riga : University of Latvia, 2011. - P.20.

 46. Kaļķis, Henrijs. Sustainable business development based on quality management and ergonomics interventions / Henrijs Kalkis. - Bibliogr.: p.43-44 // Contemporary ergonomics and business 2011 : proceedings of the first International Scientific-Practical Conference of the Latvian Ergonomics Society, Riga, Latvia 7th October, 2011 / edited by Zenija Roja, Henrijs Kalkis, Valdis Kalkis ; Latvian Ergonomic Society, Ergonomics Research Centre in the Faculty of Chemistry, University of Latvia. - Riga : University of Latvia, 2011. - P.39-44 : fig.

 47. Kažoka, Helena. Enantioseparation of 1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline on Polysaccharide-Based Chiral Stationary Phases / Helena Kažoka, Oksana Rotkaja, Larisa Varačeva // Chromatographia. - Vol.73, Suppl.1 (2011), p.S123-S129. - URL: http://www.springerlink.com/content/r184116r6515314p/fulltext.pdf

 48. Kļaviņa, Laura. Analysis of hydrocarbons in bitumens from raised bog profiles / Laura Klavina, Pateris Mekss, Inese Silamikele. - Bibliogr.: p.104-105 - Kopsav. latviešu val.: Kūdras bitumenu sastāvā ietilpsotšo ogļūdeņražu analīze augsto purvu profilos, 105.lpp. ; kopsav krievu val.: Анализ углеводородов в составе битуменов торфа, 105.lpp. // Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti. - (1.sērija, Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material science and applied chemistry). - 24.sēj. (2011), 100.-105.lpp.: il.

 49. Kombinēta darba vides riska faktoru ietekme uz nodarbinātiem šūšanas uzņēmumā un praktiskie risinājumi = Combined risk factors impact of the employees of sewing industry and practical solutions / I. Palmsalu, J. Ieviņš, Ž. Roja, V. Kaļķis // RTU IEVF Ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātniskā konference (SCEE'2011) : 52. RTU starptautiskā zinātniskā konference : Rīgā, 2011. gada 7. oktobrī : konferences ziņojumu tēžu krājums / Rīgas Tehniskā universitāte. Inženierekonomikas un vadības fakultāte = RTU FEEM scientific conference on economics and entrepreneurship (SCEE'2010) : 52nd International scientific conference of Riga Tehnical University : October 7, 2011, Riga : conference abstracts proceedings / Riga Technical University. Faculty of Engineering economics and management. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2011. - 74.-75.lpp.

 50. Kompleksā Al/Cu-Al2O3 elektroda pētījumi ar elektroķīmiskās impendances spektroskopijas metodi / Jūlija Deņisova, Juris Katkevičs, Arturs Vīksna, Gunta Kunakova, Donāts Erts, // Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku III kongress un Letonikas IV kongress "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte" : sekcija "Tehniskās zinātnes" : tēžu krājums : Rīgā, 2011. gada 24.-27. oktobrī / Rīgas Tehniskā universitāte ; tehnisko zinātņu sekcijas rīcības komiteja: J. Krastiņš ... [u. c.]. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2011. - 113.lpp.

 51. Kreile, Silvija. Vielas daudzuma jēdziens vēsturiskā skatījumā / Silvija Kreile, Aira Krūmiņa - Literatūra : 87.-88.lpp. - Kopsav. angļu val.: 'Amount of substance' concept in the historical perspective, 88.lpp. // Starptautiskas zinātniski metodiskās konferences ''Ķīmijas izglītība-2011 = Chemistry education-2011'' rakstu krājums, Rīga, 2011. gada 14.-15. novembris / Latvijas Universitāte. LU Ķīmijas fakultāte. Ķīmijas didaktikas centrs. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - [79.]-88.lpp.

 52. Kreile, Silvija. Zinātniski precīzas jēdzienu izpratnes veidošana skolā : kopsavilkums = Formation of scientificaly precise comprehension of concepts in the school : summary / Silvija Kreile, Aira Krūmiņa - (Stenda referāti). - Teksts paralēli latviešu, angļu val. // Starptautiskas zinātniski metodiskās konferences ''Ķīmijas izglītība-2011 = Chemistry education-2011'' rakstu krājums, Rīga, 2011. gada 14.-15. novembris / Latvijas Universitāte. LU Ķīmijas fakultāte. Ķīmijas didaktikas centrs. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 286.lpp.

 53. Kreile, Silvija. Zinātniski precīzas ķīmijas jēdzienu izpratnes veidošana skolā / Silvija Kreile, Aira Krūmiņa // Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku III kongress un Letonikas IV kongress "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte" : sekcija "Tehniskās zinātnes" : tēžu krājums : Rīgā, 2011. gada 24.-27. oktobrī / Rīgas Tehniskā universitāte ; tehnisko zinātņu sekcijas rīcības komiteja: J. Krastiņš ... [u. c.]. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2011. - 141.lpp.

 54. Krūkle-Bērziņa, Kristīne. Hydration of xylazine hydrochloride polymorphic forms A, Z and M / K. Krūkle-Bērziņa, A. Actiņš, A. Bērziņš. - Bibliogr.: 83.-84.lpp. - Kopsav. latviešu val.: Ksilazīna hidrogēnhlorīda polimorfo formu A, Z un M hidratācija, 84.lpp. // Latvijas Ķīmijas Žurnāls = Латвийский химический журнал = Latvian journal of chemistry. - Nr.1/2 (2011), 73.-84.lpp. : diagr., tab.

 55. Krūmiņa, Aira Aija. Ārpusstundu nodarbības skolēnu intereses rosināšanai par ķīmiju : kopsavilkums = Extracurricular activities for simulating the students interest in chemistry : summary / Silvija Kreile, Arina Kudrjavceva - (Stenda referāti). - Teksts paralēli latviešu, angļu val. // Starptautiskas zinātniski metodiskās konferences ''Ķīmijas izglītība-2011 = Chemistry education-2011'' rakstu krājums, Rīga, 2011. gada 14.-15. novembris / Latvijas Universitāte. LU Ķīmijas fakultāte. Ķīmijas didaktikas centrs. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 287.-288.lpp.

 56. Krūmiņa, Aira. Ārpusstundu nodarbības skolēnu intereses rosināšanai par ķīmiju / Aira Krūmiņa, Arina Kudrjavceva // Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku III kongress un Letonikas IV kongress "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte" : sekcija "Tehniskās zinātnes" : tēžu krājums : Rīgā, 2011. gada 24.-27. oktobrī / Rīgas Tehniskā universitāte ; tehnisko zinātņu sekcijas rīcības komiteja: J. Krastiņš ... [u. c.]. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2011. - 142.lpp.

 57. Krūmiņa, Aira. Laikmetīgas izglītības nodrošināšana ķīmijā - pieeja un risinājumi / Aira Krūmiņa // Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku III kongress un Letonikas IV kongress "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte" : sekcija "Tehniskās zinātnes" : tēžu krājums : Rīgā, 2011. gada 24.-27. oktobrī / Rīgas Tehniskā universitāte ; tehnisko zinātņu sekcijas rīcības komiteja: J. Krastiņš ... [u. c.]. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2011. - 140.lpp.

 58. Levickis, A. Computer Simulation of Gas Diffusion Processes in Polymeric Membranes / A. Levickis, G. Vaivars // Advanced Materials and Technologies : Book of Abstracts of the 13-th International Conference-School : 27-31 August 2011, Palanga, Lithuania. - Kaunas : Technologija, 2011. - P.119.

 59. Lubriks, Dmitrijs. Iodonium salts are key intermediates in Pd-catalyzed acetoxylation of pyrroles / Dmitrijs Lubriks, Igors Sokolovs, Edgars Suna // Organic Letters. - Vol.13, N 16 (2011), p.4324–4327 : fig. - URL: http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ol201665c

 60. Manufacturing Process Improvement based on reducing of Ergonomics Risks in Woodworking Enterprise / H. Kalkis, I. Rezepina, V. Praude, Z. Roja, V. Kalkis. - References: p.1208-1209 // Advances in Human Factors, Ergonomics, and Safety in Manufacturing and Service Industries / editors: Waldemar Karwowski, Gavriel Salvendy. - Boca Raton : CRC Press, 2011. - P.1203-1211 : tab.

 61. Melko, Ansis. The influence of working environment risks on the work ability of employees of grain handling companies / Ansis Melko, Janis Ievins, Zenija Roja // Contemporary ergonomics and business 2011 : the 1st International Scientific-Practical Conference of the Latvian Ergonomics Society, October 7th, 2011, Riga, Latvia : programm and abstracts / responsible about this issue Zenija Roja ; ed.: Zenija Roja, Henrijs Kalkis, Valdis Kalkis ; Latvian Ergonomic Society, Ergonomics Research Centre in the Faculty of Chemistry, University of Latvia. - Riga : University of Latvia, 2011. - P.38.

 62. Melko, Ansis. The influence of working environment risks on the work ability of the employed in grain reloading enterprises / Ansis Melko, Janis Ievins, Zenija Roja. - Bibliogr.: p.103-104 // Contemporary ergonomics and business 2011 : proceedings of the first International Scientific-Practical Conference of the Latvian Ergonomics Society, Riga, Latvia 7th October, 2011 / edited by Zenija Roja, Henrijs Kalkis, Valdis Kalkis ; Latvian Ergonomic Society, Ergonomics Research Centre in the Faculty of Chemistry, University of Latvia. - Riga : University of Latvia, 2011. - P.100-104 : tab.

 63. Meļko, A. Putekļu piesārņojuma analīze graudu pārkraušanas uzņēmumā un tā novēršanas pasākumi = The dust risk analyze in grain reloading company and measures to prevent them / A. Meļko, J. Ieviņš, Ž. Roja. - Bibliogr.: 64.lpp. // RTU IEVF Ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātniskā konference (SCEE'2010), Rīgā, 2010. gada 14.-16. oktobrī : 51. RTU Starptautiskā zinātniskā konference : konferences rakstu krājums : sekcija "Tehnogēnās vides drošības zinātniskās problēmas" = RTU FEEM scientific conference on economics and entrepreneurship (SCEE'2010), 14-16 October, 2010, Riga : 51th International scientific conference of Riga Tehnical University : conference proceedings : section "Scientific problems of technogenic environment safety" / Rīgas Tehniskā universitāte. Inženierekonomikas un vadības fakultāte. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2011. - 57.-64.lpp. : tab.

 64. Miķelsons, I.L. Darba vides riska faktoru novērtējums mūzikas vidusskolā = Estimation of work environment risks in a music school / I.L. Miķelsons, V. Kaļķis // RTU IEVF Ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātniskā konference (SCEE'2011) : 52. RTU starptautiskā zinātniskā konference : Rīgā, 2011. gada 7. oktobrī : konferences ziņojumu tēžu krājums / Rīgas Tehniskā universitāte. Inženierekonomikas un vadības fakultāte = RTU FEEM scientific conference on economics and entrepreneurship (SCEE'2010) : 52nd International scientific conference of Riga Tehnical University : October 7, 2011, Riga : conference abstracts proceedings / Riga Technical University. Faculty of Engineering economics and management. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2011. - 69.-70.lpp.

 65. Miķelsons, Imants Ludvigs. Ergonomics risks in a music school - problems and solutions / Imants Ludvigs Mikelsons, Valdis Kalkis // Contemporary ergonomics and business 2011 : the 1st International Scientific-Practical Conference of the Latvian Ergonomics Society, October 7th, 2011, Riga, Latvia : programm and abstracts / responsible about this issue Zenija Roja ; ed.: Zenija Roja, Henrijs Kalkis, Valdis Kalkis ; Latvian Ergonomic Society, Ergonomics Research Centre in the Faculty of Chemistry, University of Latvia. - Riga : University of Latvia, 2011. - P.47.

 66. Neutral and Ionic Supramolecular Complexes of Phenanthridine and Some Common Dicarboxylic Acids: Hydrogen Bond and Melting Point Considerations / L. Orola, M.V. Veidis, I. Mutikainen, I. Sarcevica // Crystal Growth & Design. - Vol.11, N 9 (2011), p.4009-4016.

 67. Palmsalu, Iveta. Ergonomics risks influence on tailors in clothing production company and preventive measures / Iveta Palmsalu, Valdis Kalkis, Zenija Roja // Contemporary ergonomics and business 2011 : the 1st International Scientific-Practical Conference of the Latvian Ergonomics Society, October 7th, 2011, Riga, Latvia : programm and abstracts / responsible about this issue Zenija Roja ; ed.: Zenija Roja, Henrijs Kalkis, Valdis Kalkis ; Latvian Ergonomic Society, Ergonomics Research Centre in the Faculty of Chemistry, University of Latvia. - Riga : University of Latvia, 2011. - P.18.

 68. Petkune, Sanita. Determination of trace amounts of β tegafur in commercial α tegafur by powder X-ray diffractometric analysis / Sanita Petkune, Raitis Bobrovs, Andris Actiņš // Journal of Pharmacy and Pharmacology. - Vol.63, N 9 (2011), p.1136–1140. - URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.2042-7158.2011.01319.x/pdf

 69. Piemaisījumu noteikšana solārās tīrības pakāpes silīcija lietņos / Gunita Kolosovska, Georgijs Čikvaidze, Arturs Vīksna, Agnese Osīte // Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku III kongress un Letonikas IV kongress "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte" : sekcija "Tehniskās zinātnes" : tēžu krājums : Rīgā, 2011. gada 24.-27. oktobrī / Rīgas Tehniskā universitāte ; tehnisko zinātņu sekcijas rīcības komiteja: J. Krastiņš ... [u. c.]. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2011. - 114.lpp.

 70. Piemaisījumu noteikšana solārās tīrības pakāpes silīcija lietņos / Gunita Kolosovska, Georgijs Čikvaidze, Arturs Vīksna, Vita Rudoviča, Agnese Osīte // Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongresa un Letonikas 4. kongresa sekcijas "Vides kvalitāte Latvijā: esošais stāvoklis, izaicinājumi, risinājumi" referātu kopsavilkumu krājums / Rīgas Tehniskā universitāte. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2011. - 55.lpp.

 71. Podjava, Anton. Positive and negative electrospray ionization-collision-induced dissociation of sulfur-containing zwitterionic liquids / Anton Podjava, Peteris Mekss, Andris Zicmanis // European Journal of Mass Spectrometry. - Vol.17, N 4 (2011), p.377-383. - URL: http://www.impublications.com/subs/ejms/v17/E17_0377.pdf

 72. Polymerisation and surface modification of methacrylate monoliths in polyimide channels and polyimide coated capillaries using 660nm light emitting diodes / Z. Walsh, P.A. Levkin, S. Abele, S. Scarmagnani, D. Heger, P. Klán, D. Diamond, B. Paull, F. Svec, M. Macka // Journal of Chromatography A. - Vol.1218, N 20 (2011), p.2954-2962.

 73. Priede, Daina. Audzēkņu profesionālo kompetenci un vides izpratību attīstošu mācību materiālu izstrāde ķīmijā / Daina Priede, Aira Krūmiņa. - Literatūra : 103.-105.lpp. - Kopsav. angļu val.: The development of chemistry teaching materials promoting students' professional competence and environmental literacy, 106.lpp. // Starptautiskas zinātniski metodiskās konferences ''Ķīmijas izglītība-2011 = Chemistry education-2011'' rakstu krājums, Rīga, 2011. gada 14.-15. novembris / Latvijas Universitāte. LU Ķīmijas fakultāte. Ķīmijas didaktikas centrs. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - [95.]-106.lpp. : il.

 74. Priede, Daina. Uz specialitātes specifiku orientēta mācību materiāla izstrāde profesionālo vidusskolu audzēkņiem / Daina Priede, Aira Krūmiņa // Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku III kongress un Letonikas IV kongress "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte" : sekcija "Tehniskās zinātnes" : tēžu krājums : Rīgā, 2011. gada 24.-27. oktobrī / Rīgas Tehniskā universitāte ; tehnisko zinātņu sekcijas rīcības komiteja: J. Krastiņš ... [u. c.]. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2011. - 138.lpp.

 75. Priede, Daina. Uz specialitātes specifiku orientētu mācību materiālu izstrāde profesionālo vidusskolu audzēkņiem : kopsavilkums = The development of professions'specificity orientated teaching/learning aid for the students of secondary professional schools : summary / Daina Priede, Aira Krūmiņa - (Stenda referāti). - Teksts paralēli latviešu, angļu val. // Starptautiskas zinātniski metodiskās konferences ''Ķīmijas izglītība-2011 = Chemistry education-2011'' rakstu krājums, Rīga, 2011. gada 14.-15. novembris / Latvijas Universitāte. LU Ķīmijas fakultāte. Ķīmijas didaktikas centrs. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 288.-289.lpp.

 76. Prikšāne, Anda. Ķīmijas bakalaura studiju programmas pilnveidošanas pamatprincipi / Anda Prikšāne, Jānis Švirksts. - Literatūra : 107.lpp. - Kopsav. angļu val.: Principles of development of bachelor program in chemistry, 108.lpp. // Starptautiskas zinātniski metodiskās konferences ''Ķīmijas izglītība-2011 = Chemistry education-2011'' rakstu krājums, Rīga, 2011. gada 14.-15. novembris / Latvijas Universitāte. LU Ķīmijas fakultāte. Ķīmijas didaktikas centrs. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - [107.]-108.lpp.

 77. Prikšāne, Anda. Research projects in organic chemistry of the Bachelor program / Anda Priksane, Igors Klimenko - Bibliogr.: p.182 // Ķīmija. Dabaszinātņu izglītība : starptautiskais 8. IOSTE Centrāleiropas un Austrumeiropas simpozijs Dabaszinātņu un tehnoloģiju izglītība : attīstības tendences un virzieni 21. gadsimtā, 30. novembris-3.decembris, 2011, Rīga, Latvija / ed. Dagnija Cēdere. - (Latvijas Universitātes raksti = Acta Universitatis Latviensis = Scientific papers University of Latvia ; 778. sēj.). - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - P.[179]-182 : fig.

 78. Prikulis, Alberts. Implementation of European quality standards in higher education prelimentary results of IBAR project / Alberts Prikulis, Andrejs Rauhvargers, Agnese Rusakova - Literatūra : 114.lpp. - Kopsav. latviešu val.: Eiropas kvalitātes standartu ieviešana augstākajā izglītībā IBAR projekta sākotnējie rezultāti, 115.lpp. // Starptautiskas zinātniski metodiskās konferences ''Ķīmijas izglītība-2011 = Chemistry education-2011'' rakstu krājums, Rīga, 2011. gada 14.-15. novembris / Latvijas Universitāte. LU Ķīmijas fakultāte. Ķīmijas didaktikas centrs. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - [109.]-115.lpp.

 79. Rikmanis, Ilmārs. Uz skolēnu sasniedzamajiem rezultātiem orientēta ķīmijas apguve - darba pieredze pamatskolā / Ilmārs Rikmanis, Jāzeps Logins. - Literatūra: 125.lpp. - Kopsav. latviešu val.: 125.lpp. // Starptautiskas zinātniski metodiskās konferences ''Ķīmijas izglītība-2011 = Chemistry education-2011'' rakstu krājums, Rīga, 2011. gada 14.-15. novembris / Latvijas Universitāte. LU Ķīmijas fakultāte. Ķīmijas didaktikas centrs. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - [122.]-125.lpp. : tab.

 80. Robalds, Artis. Peat as sorbent for Cu[sup2+] and Cr[sup3+] ions / A. Robalds, M. Klavins, A. Zicmanis. - Bibliogr.: 157.lpp. - Kopsav. latviešu val.: Kūdra kā vara (II) un hroma (III) jonu sorbents, 157.-158.lpp. // Latvijas Ķīmijas Žurnāls = Латвийский химический журнал = Latvian journal of chemistry. - Nr.1/2 (2011), 149.-158.lpp. : diagr., tab.

 81. Roja, Ināra. Kombinētas terapijas pielietošana pacientēm ar neirotisku ēšanas traucējumu recidīvu / Ināra Roja, Jānis Zaļkalns, Ženija Roja // 2011. gada zinātniskā konference : Rīgā, 2011. gada 14. un 15. aprīlī : tēzes. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2011. - 139.lpp.

 82. Roja, Ināra. Rehabilitation treatment for victims of bullying in the workplace / Inara Roja, Zenija Roja // Contemporary ergonomics and business 2011 : the 1st International Scientific-Practical Conference of the Latvian Ergonomics Society, October 7th, 2011, Riga, Latvia : programm and abstracts / responsible about this issue Zenija Roja ; ed.: Zenija Roja, Henrijs Kalkis, Valdis Kalkis ; Latvian Ergonomic Society, Ergonomics Research Centre in the Faculty of Chemistry, University of Latvia. - Riga : University of Latvia, 2011. - P.42.

 83. Roja, Ināra. Rehabilitation treatment for victims of bullying in the workplace / Inara Roja, Zenija Roja. - Bibliogr.: p.37-38 // Contemporary ergonomics and business 2011 : proceedings of the first International Scientific-Practical Conference of the Latvian Ergonomics Society, Riga, Latvia 7th October, 2011 / edited by Zenija Roja, Henrijs Kalkis, Valdis Kalkis ; Latvian Ergonomic Society, Ergonomics Research Centre in the Faculty of Chemistry, University of Latvia. - Riga : University of Latvia, 2011. - P.33-38 : fig.

 84. Roja, Ženija. Autogenic training by mind-body relaxation for employees with chronic upper back pain in textile enterprise / Zenija Roja, Inara Roja, Inesa Remeza // Contemporary ergonomics and business 2011 : the 1st International Scientific-Practical Conference of the Latvian Ergonomics Society, October 7th, 2011, Riga, Latvia : programm and abstracts / responsible about this issue Zenija Roja ; ed.: Zenija Roja, Henrijs Kalkis, Valdis Kalkis ; Latvian Ergonomic Society, Ergonomics Research Centre in the Faculty of Chemistry, University of Latvia. - Riga : University of Latvia, 2011. - P.14-15.

 85. Roja, Ženija. Autogenic training by mind-body relaxation for employees with chronic upper back pain in textile enterprise / Zenija Roja, Inara Roja, Inesa Remeza. - Bibliogr.: p.31-32 // Contemporary ergonomics and business 2011 : proceedings of the first International Scientific-Practical Conference of the Latvian Ergonomics Society, Riga, Latvia 7th October, 2011 / edited by Zenija Roja, Henrijs Kalkis, Valdis Kalkis ; Latvian Ergonomic Society, Ergonomics Research Centre in the Faculty of Chemistry, University of Latvia. - Riga : University of Latvia, 2011. - P.28-32.

 86. Roja, Ženija. Ergonomiskie pamatprincipi ģimenes ārsta praksē : [par ergonomiskajiem riskiem darbā un ergonomisko dizainu veselības aprūpes iestādēs] / Ženija Roja, Nellija Dziedātāja // Medicus Bonus. - Nr.2 (2011, maijs/jūn.), 50.-53.lpp. : ģīm.

 87. Roja, Ženija. Preface / Zenija Roja, Valdis Kalkis // Contemporary ergonomics and business 2011 : the 1st International Scientific-Practical Conference of the Latvian Ergonomics Society, October 7th, 2011, Riga, Latvia : programm and abstracts / ed.: Zenija Roja (chief), Henrijs Kalkis, Valdis Kalkis ; Latvian Ergonomic Society, Ergonomics Research Centre in the Faculty of Chemistry, University of Latvia. - Riga : University of Latvia, 2011. - P.3.

 88. Sare, Liana. Marketing strategy implementation in enterprise "Tinte" regarding to ergonomic principles / Liana Sare, Henrijs Kalkis // Contemporary ergonomics and business 2011 : the 1st International Scientific-Practical Conference of the Latvian Ergonomics Society, October 7th, 2011, Riga, Latvia : programm and abstracts / responsible about this issue Zenija Roja ; ed.: Zenija Roja, Henrijs Kalkis, Valdis Kalkis ; Latvian Ergonomic Society, Ergonomics Research Centre in the Faculty of Chemistry, University of Latvia. - Riga : University of Latvia, 2011. - P.21.

 89. Saulītis, Atis. Ergonomics analysis in packaging processes / Atis Saulitis, Henrijs Kalkis // Contemporary ergonomics and business 2011 : the 1st International Scientific-Practical Conference of the Latvian Ergonomics Society, October 7th, 2011, Riga, Latvia : programm and abstracts / responsible about this issue Zenija Roja ; ed.: Zenija Roja, Henrijs Kalkis, Valdis Kalkis ; Latvian Ergonomic Society, Ergonomics Research Centre in the Faculty of Chemistry, University of Latvia. - Riga : University of Latvia, 2011. - P.24.

 90. Thermal Analysis, Mechanical and Rheological Behaviour of Melt Manufactured Polyethylene/Liquid Crystal Polymer Blends / Ilze Elksnite, Remo Merijs-Meri, Ingars Reinholds, Valdis Kalkis, Janis Zicans, Martins Kalnins // Materials Science = Medžiagotyra. - Vol.17, N 2 (2011), p.145-149.

 91. Thermomechanical and deformation properties of electron beam modified polypropylene copolymer grafted with acrylic monomer / Ingars Reinholds, Valdis Kalkis, Remo Merijs Meri, Janis Zicans // Abstracts of the 52nd International scientific conference of Riga Technical University : section: Material science and applied chemistry : October 13-15, 2011, Riga, Latvia / Riga Technical University. Faculty of Material Science and Applied Chemistry. - Riga : Riga Technical University, 2011. - P.67 : tab., fig.

 92. Tomiņa, Līvija. Skolēna domāšanas aktivizēšanas iespējas ķīmijas uzdevumu risināšanas gaitā : kopsavilkums = Opportunities to intensify students thinking during chemistry calculations / Līvija Tomiņa, Aira Krūmiņa - (Stenda referāti). - Teksts paralēli latviešu, angļu val. // Starptautiskas zinātniski metodiskās konferences ''Ķīmijas izglītība-2011 = Chemistry education-2011'' rakstu krājums, Rīga, 2011. gada 14.-15. novembris / Latvijas Universitāte. LU Ķīmijas fakultāte. Ķīmijas didaktikas centrs. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 289.-290.lpp.

 93. Tomiņa, Līvija. Skolēnu domāšanas aktivizēšanas iespējas ķīmijas uzdevuma risināšanas gaitā / Līvija Tomiņa, Aira Krūmiņa // Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku III kongress un Letonikas IV kongress "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte" : sekcija "Tehniskās zinātnes" : tēžu krājums : Rīgā, 2011. gada 24.-27. oktobrī / Rīgas Tehniskā universitāte ; tehnisko zinātņu sekcijas rīcības komiteja: J. Krastiņš ... [u. c.]. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2011. - 139.lpp.

 94. Use of styrenic and acrylic monolithic columns as stationary phase in high performance liquid chromatography / Zanda Zanriba, Roberts Fedorovskis, Silvija Ābele, Kristaps Kucins, Igors Susinskis, Kaspars Kuprevics, Juris Hmelnickis, Raimonds Poplausks, Donats Erts // Abstracts of the 52nd International scientific conference of Riga Technical University : section: Material science and applied chemistry : October 13-15, 2011, Riga, Latvia / Riga Technical University. Faculty of Material Science and Applied Chemistry. - Riga : Riga Technical University, 2011. - P.13 : fig.

 95. Useļonoka, Sandra. Polygraphy industry company's performance by implementing ergonomic improvements in working process / Sandra Uselonoka, Zenija Roja // Contemporary ergonomics and business 2011 : the 1st International Scientific-Practical Conference of the Latvian Ergonomics Society, October 7th, 2011, Riga, Latvia : programm and abstracts / responsible about this issue Zenija Roja ; ed.: Zenija Roja, Henrijs Kalkis, Valdis Kalkis ; Latvian Ergonomic Society, Ergonomics Research Centre in the Faculty of Chemistry, University of Latvia. - Riga : University of Latvia, 2011. - P.36.

 96. Vaivars, Guntars. Datormodelēšana un datorsimulācijas ķīmijas apguvei augstskolās / Guntars Vaivars. - Literatūra : 155.lpp. - Kopsav. angļu val.: Computer modeling and computer simulation for chemistry teaching in universities, 155.lpp. // Starptautiskas zinātniski metodiskās konferences ''Ķīmijas izglītība-2011 = Chemistry education-2011'' rakstu krājums, Rīga, 2011. gada 14.-15. novembris / Latvijas Universitāte. LU Ķīmijas fakultāte. Ķīmijas didaktikas centrs. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - [152.]-155.lpp.

 97. Vaivars, Guntars. Proton Conducting Membrane Engineering / G. Vaivars, K. Jurgelis // Advanced Materials and Technologies : Book of Abstracts of the 13-th International Conference-School : 27-31 August 2011, Palanga, Lithuania. - Kaunas : Technologija, 2011. - P.148.

 98. Veldre, K. Dehydration of detomidine hydrochloride monohydrate / K. Veldre, A. Actiņš, J. Jaunbergs // European Journal of Pharmaceutical Sciences. - Vol.44, N 3 (2011), p.273-280.

 99. Veldre, K. Flecainide acetate acetic acid solvates / K. Veldre, A. Actiņš, Z. Eglite // Journal of Pharmaceutical Sciences. - Vol.100, N 2 (2011), p.604-611.

 100. Vitamin C content in Latvian cranberries dried in convective and microwave vacuum driers / Karina Dorofejeva, Tatjana Rakcejeva, Ruta Galoburda, Lija Dukalska, Jorens Kviesis. - Bibliogr.: p.439-440 // Procedia Food Science. - Vol. 1 (2011), p.433–440 : fig. - URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211601X1100068X

 101. Volkinšteine, Jeļena. Acquiring scientific inquiry skills in chemistry by students in Latvia - analysis of the centralised examination results / Jeļena Volkinšteine, Jāzeps Logins, Jānis Švirksts. - Bibliogr.: p.246-247 // Ķīmija. Dabaszinātņu izglītība : starptautiskais 8. IOSTE Centrāleiropas un Austrumeiropas simpozijs Dabaszinātņu un tehnoloģiju izglītība : attīstības tendences un virzieni 21. gadsimtā, 30. novembris-3.decembris, 2011, Rīga, Latvija / ed. Dagnija Cēdere. - (Latvijas Universitātes raksti = Acta Universitatis Latviensis = Scientific papers University of Latvia ; 778. sēj.). - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - P.[238]-247 : fig.

 102. Volkinšteine, Jeļena. Skolēnu pētniecisko prasmju vērtējums ķīmijas centralizētajā eksāmenā / Jeļena Volkinšteine, Jāzeps Logins, Jānis Švirksts. - Literatūra : 163.lpp. - Kopsav. angļu val.: Evaluation of students scientific inquiry skills in the centralized examination in chemistry, 164.lpp. // Starptautiskas zinātniski metodiskās konferences ''Ķīmijas izglītība-2011 = Chemistry education-2011'' rakstu krājums, Rīga, 2011. gada 14.-15. novembris / Latvijas Universitāte. LU Ķīmijas fakultāte. Ķīmijas didaktikas centrs. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - [156.]-164.lpp. : tab.

 103. Volkova, Anna. Skolas ķīmijas eksperiments līdz 1944. gadam mūsdienu un izglītības reformas skatījumā Latvijā / Anna Volkova, Mihails Gorskis, Aira Krūmiņa. - Literatūra : 173.-174.lpp. - Kopsav. angļu val.: School chemistry experiment before 1940 and in a perspective of nowadys educational reform in Latvia, 174.lpp. // Starptautiskas zinātniski metodiskās konferences ''Ķīmijas izglītība-2011 = Chemistry education-2011'' rakstu krājums, Rīga, 2011. gada 14.-15. novembris / Latvijas Universitāte. LU Ķīmijas fakultāte. Ķīmijas didaktikas centrs. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - [165.]-174.lpp. : il.

 104. Zicmanis, Andris. Jonu šķidrumi organiskajā sintēzē / Andris Zicmanis // Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku III kongress un Letonikas IV kongress "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte" : sekcija "Tehniskās zinātnes" : tēžu krājums : Rīgā, 2011. gada 24.-27. oktobrī / Rīgas Tehniskā universitāte ; tehnisko zinātņu sekcijas rīcības komiteja: J. Krastiņš ... [u. c.]. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2011. - 91.lpp. : il.

 105. Zvirgzdiņš, Alvis. Structures of mildronate polymorphic and pseudopolymorphic forms / A. Zvirgzdiņš, K. Veldre, A. Actiņš. - Bibliogr.: 72.lpp. - Kopsav. latviešu val.: Mildronāta polimorfo un pseidopolimorfo formu struktūras, 72.lpp. // Latvijas Ķīmijas Žurnāls = Латвийский химический журнал = Latvian journal of chemistry. - Nr.1/2 (2011), 64.-72.lpp. : diagr., tab., zīm.

 106. Žukovskis, Andris. Ergonomics risk assessment fot healthcare staff / Andris Zukovskis, Henrijs Kalkis // Contemporary ergonomics and business 2011 : the 1st International Scientific-Practical Conference of the Latvian Ergonomics Society, October 7th, 2011, Riga, Latvia : programm and abstracts / responsible about this issue Zenija Roja ; ed.: Zenija Roja, Henrijs Kalkis, Valdis Kalkis ; Latvian Ergonomic Society, Ergonomics Research Centre in the Faculty of Chemistry, University of Latvia. - Riga : University of Latvia, 2011. - P.23.

 107. Влияние природы растворителя на ход реакции кватернизации 2,6-диметил-3,5-диэтоксикарбонил-4-(3-пиридил)-1,4-дигидропиридина / К. Паюсте, М. Гостева, Д. Калдре, М. Плотниеце, Б. Чекавичус, А. Соболев, А. Прикшане, Г. Тирзитис, Г. Дубурс, А. Плотниеце. - Библиогр.: с.725-726. // Химия гетероциклических соединений. - N 5 (май 2011), с.721-726 : ил., табл.

 108. Горский, М.В. Об изменениях в структуре и направленности содержания централизованного экзамена по химии в Латвии / М.В. Горский, Я.Я. Швиркстс. - Литература: с.37 // Актуальные проблемы химического и экологического образования : материалы 58-й Всероссийской научно-практической конференции химиков с международным участием, 18-21 мая 2011 года, Санкт-Петербург. - Санкт-Петербург : Издательство Политехнического университета, 2011. - С.35-37 : таб.

 109. Горский, М.В. Опыт реформы химического образования в контексте болонского процесса / М.В. Горский, Я.Я. Швиркстс // Актуальные проблемы химического и экологического образования : материалы 58-й Всероссийской научно-практической конференции химиков с международным участием, 18-21 мая 2011 года, Санкт-Петербург. - Санкт-Петербург : Издательство Политехнического университета, 2011. - С.11-14 : таб.

  *****

 110. Electrochemical Impedance Spectra of Particulate Matter and Smoke [elektronisks resurss] / A. Osite, J. Katkevich, A. Viksna, G. Vaivars. - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2011.g. 7.okt. // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering [elektronisks resurss]. - Vol.23, N 1 (2011), 012029, doi:10.1088/1757-899X/23/1/012029. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: http://iopscience.iop.org/1757-899X/23/1/012029/pdf/1757-899X_23_1_012029.pdf

 111. An impedance study of complex Al/Cu-Al2O3 electrode [elektronisks resurss] / J. Denisova, J. Katkevics, D. Erts, A. Viksna. - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2011.g. 7.okt. // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering [elektronisks resurss]. - Vol.23, N 1 (2011), 012040, doi:10.1088/1757-899X/23/1/012040. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: http://iopscience.iop.org/1757-899X/23/1/012040/pdf/1757-899X_23_1_012040.pdf

 112. Molecular photo-controllable electroosmotic pumps for micro-fluidic devices achieved with photochromic spiropyran monolithic polymer / [elektroniskais resurss] / Zarah Walsh, Silvia Scarmagnani, Fernando Benito-Lopez, Silvija Abele, Fu-Qiang Nie, Conor Slater, Robert Byrne, Dermot Diamond, Brett Paull, Mirek Mack. - Bibliogr. - Tiešsaistes raksts. - Nos. no tīmekļa lapas. - Resurs aprakstīts 2011.g. 7.apr. // Sensors and Actuators B: Chemical[elektroniskais resurss] - Vol.148, N 2 (2010), p.569-576 : fig. - Tiešsaistes raksts. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL:  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925400510003928 

 113. Polymerisation and Surface Modification of Methacrylate Monoliths in Polyimide Channels and Polyimide Coated Capillaries using 660 nm Light Emitting Diodes [elektroniskais resurss] / Zarah Walsh, Pavel A. Levkin, Silvija Abele, Silvia Scarmagnani, Dominik Heger, Petr Klán, Dermot Diamond, Brett Paull, Frantisek Svec, Mirek Macka. - Bibliogr. - Tiešsaistes raksts. - Nos. no tīmekļa lapas. - Resurs aprakstīts 2011.g. 7.apr. // Journal of Chromatography A [elektroniskais resurss]. - (2011), doi:10.1016/j.chroma.2011.03.021. - Tiešsaistes raksts. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL:  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021967311003694 

 114. Sarceviča, Inese. Enrichment and activation of smectite-poor clay [elektronisks resurss] / Inese Sarceviča, Juris Kostjukovs, Andris Actiņš. - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2011.g. 7.okt. // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering [elektronisks resurss]. - Vol.23, N 1 (2011), 012036, doi:10.1088/1757-899X/23/1/012036. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: http://iopscience.iop.org/1757-899X/23/1/012036/pdf/1757-899X_23_1_012036.pdf