Izstādē „LU Fizikas un matemātikas fakultātes mācībspēku 2008. un 2009. gada publikācijas” ietverto izdevumu saraksts

1. Āboltiņa, Baiba. Matemātika : ģeometrija katrai stundai : 7.klase : mācību grāmata / Baiba Āboltiņa, Silva Januma. Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. 240 lpp. : il  2. Andžāns, Agnis.  Latvijas 34. atklātās matemātikas olimpiādes uzdevumu īsi atrisinājumi / Agnis Andžāns //  Zvaigžņotā Debess. Pavasaris (2008), 36.-45.lpp. : att.  3. Asmuss, Svetlana.  Splines in convex sets under constraints of two-sided inequality type in a hyperplane / S. Asmuss, N. Budkina //  Mathematical modelling and analysis : The Baltic journal on mathematical applications, numerical analysis and differential equations. Vol.13, N 4 (2008), p.461-470.  4. Broks, Andris.  Nepieciešama mūsdienīga vispārizglītojošā fizika / Andris Broks. -( Viedoklis) //  Skolotājs. Nr.5 (2008), 18.-21.lpp.  5. Buiķis, Andris. Mathematical Modelling of Alternating Electromagnetic and Hydrodynamic Fields, Induced by Bar Type Conductors in a Cylinder / A. Buikis, L. Buligins and H. Kalis // Mathematical Modelling and Analysis. Vol. 14, No. 1 (2009), pp. 1-9. Tiešsaistes raksts. Pieejams: http://inga.vtu.lt/~art/k_m14_fileslist.php?key_m=1418.  6. Categorical regression analysis of basketball players precision / Roman Krutokhvostov, Roberts Paeglis, Anda Balgalve, Madara Dzalbe, Andris Spunde, Andris Rudzītis //  International student conference : Developments in Optics and Communications 2009, Institute of Solid State Physics, University of Latvia, Riga, Latvia, Apr. 24-26, 2009 : joint session / University of Latvia. SPIE Student Chapter, OSA Latvian Student Chapter. Riga : University of Latvia, 2009. p.46.  7. France, Ilze. Matemātika 8. klasei : skolotāja grāmata : metodiskais līdzeklis / Ilze France, Gunta Lāce. Lielvārde : Lielvārds, 2008. 136 lpp. : il.  8. Grabovskis, Vitolds.  Jauna tipa kodolreaktors : [par ideju izveidot jauna tipa nepārtrauktās darbības kodolreaktoru "traveling wave reactor" : sakarā ar elektroenerģijas patēriņa pieaugumu pasaulē] / Vitolds Grabovskis //  Terra. Nr.[4] (2009, jūl./aug.), 2.-3.lpp. :karte, zīm.  9. Grabovskis, Vitolds.  Terra viesojas Prāgas Eironanoforumā / Vitolds Grabovskis //  Terra. (2009, okt./nov.), 6.-8.lpp.  10. Grabovskis, Vitolds.  Zelts / Vitolds Grabovskis //  Terra. (2009, maijs/jūnijs), 12.-13.lpp.  11. Matemātikas sacensības 4.-9. klasēm : uzdevumi un atrisinājumi 2007./2008. mācību gadā / Agnis Andžāns, Dace Bonka, Zane Kaibe, Laila Rācene, Benedikts Johannessons. -    Rīga : Mācību grāmata, 2008. - 102 lpp. : zīm., tab.  12. Mencis, Jānis. Matemātika 2. klasē : skolotāja grāmata / Jānis Mencis, Valentīna Sūniņa. Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. 80 lpp. : il.  13. Mencis, Jānis. Matemātika 5. klasei : mācību grāmata / Jānis Mencis (sen.), Jānis Mencis (jun.). Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. 288 lpp. : il.   14. Mencis, Jānis. Matemātika 5. klasē : skolotāja grāmata / Jānis Mencis (sen.), Jānis Mencis (jun.). Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. 64 lpp.  15. Mencis, Jānis Matemātika 6. klasei : mācību grāmata / Jānis Mencis (sen.), Jānis Menics (jun.). Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. 278 lpp. : il.  16. Mencis, Jānis (sen.).  Matemātika 6. klasē : skolotāja grāmata : metodiskais līdzeklis / Jānis Mencis (sen.), Jānis Mencis (jun.). Rīga : Zvaigzne ABC, [2009]. 47 lpp.  17. Raitums, Uldis.  Relaxation of weakly discontinuous functional depending on one control function / U. Raitums //  Mathematical Modelling and Analysis. Vol. 13, N 1 (2008), p.79-85.  18.   Švēde, Aiga. Pamatizmeklēšanas metodes optometrijā : mācību līdzeklis / Aiga Švede, Gunta Krūmiņa, Jānis Fridrihsons ; Latvijas Universitāte. Rīga : LU Akadēmiskais apg., 2008. 191 lpp. : il., tab.