MUZEJSKurzemes provinces muzejsKurzemes provinces muzejs tika nodibināts 1818. gadā. Tā uzdevums bija vākt dažādus vēsturiskus un interesantus priekšmetus, monētas, medaļas, manuskriptus, kartes, grāmatas, mākslas darbus, kā arī veidot dabaszinātņu kabinetu un instrumentu kolekciju. Muzeja uzmanības centrā bija Kurzeme un kurzemnieki, taču tajā krājās arī no eksotiskām zemēm nākuši priekšmeti.

Ilgus gadus muzejs mitinājās grāmatizdevēja Johana Martina Stefenhāgena-Petersa namā, bet 1898. gadā pēc arhitekta Vilhelma Neimaņa projekta tika uzbūvēta īpaša muzeja vajadzībām domāta ēka.

Sakarā ar Latvijas vāciešu izceļošanu, 1940. gadā Kurzemes provinces muzejs tika likvidēts. Daļa tā kolekciju tika izvesta uz Vāciju, bet daļu pārņēma Valsts vēsturiskais muzejs. Neskatoties uz 2. pasaules kara postījumiem, daudzas Kurzemes provinces muzejam piederējušās vērtības joprojām atrodamas vairākos Latvijas muzejos, tajā skaitā Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā.


Kurzemes provinces muzeja
darbības programma (1818).
Johana Martina Stefenhāgena-Petersa nams.
Vilhelma Neimaņa projektētā Kurzemes provinces muzeja ēka.


Skati muzeja ekspozīcijā:
Muzeja reklāmas 19. gadsimta beigās–20. gadsimta sākumā:

Kurzemes provinces muzeja ceļveži:
Kurzemes provinces muzeja
arheoloģisko priekšmetu kolekcijas
katalogs. (Ģ. Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzeja krājums.)
Kurzemes provinces muzeja arheoloģisko
priekšmetu kolekcijas katalogs.
(Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja krājums.)
Kurzemes provinces muzeja
etnogrāfisko priekšmetu
kolekcijas katalogs.
(Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzeja krājums.)
Kurzemes provinces muzeja etnogrāfisko
priekšmetu kolekcijas katalogs.
(Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja krājums.)
1941. gada 3. februāra akts par
likvidējamā Kurzemes provinces
muzeja kolekciju nodošanu
Valsts vēsturiskajam muzejam.
Eksponāti no Kurzemes provinces muzeja krājuma

Pētera akadēmijas zīmogs.
Pētera akadēmijas zīmogs.