Virtuālā izstāde „Kopsolī ar Latviju” veltīta Latvijas Republikas 94. proklamēšanas gadadienai un Latvijas Universitātes (LU) 93. gadadienai, sniedzot vispārēju ieskatu Latvijas valsts vēstures un LU vēstures notikumos, laika posmā no 1918. gada līdz 2012. gadam. Izstāde sagatavota Latvijas Universitātes Bibliotēkas un M. Dragomanova v.n. Ukrainas Nacionālās Pedagoģiskās universitātes Zinātniskās bibliotēkas sadarbības līguma ietvaros.

Izstādē izceltie Latvijas valsts vēstures un LU vēstures notikumi sakārtoti hronoloģiski un papildināti ar fotogrāfijām. Virtuālās izstādes lappusēs apkopota informācija arī par Latvijas Republikas un LU simboliku, Latvijas valsts augstākajām amatpersonām – prezidentiem, un LU vadītājiem – rektoriem.

Izstāde apskatāma LU mājas lapā un pieejama LU Bibliotēkas sadarbības bibliotēkas M. Dragomanova v.n. Ukrainas Nacionālās Pedagoģiskās universitātes (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова) bibliotēkas mājas lapā. Izstādes teksts pieejams latviešu un ukraiņu valodā.

LU Bibliotēka aicina Jūs kopsolī ar Latviju izdzīvot Latvijas valsts un LU vēstures notikumus, uzzināt ko jaunu un nostiprināt jau esošās zināšanas!