Raksti LU Rakstu krājumā

  • Apinīte, Vija. LU Bibliotēka XX gadsimta 20.-30.gados = Library of University of Latvian in 20-30’ s (XX century) / Vija Apinīte // Zinātņu vēsture un muzejniecība / Latvijas Universitāte. – (Zinātniskie raksti / LU ; 684.sēj.). – Rīga : Latvijas Universitāte, 2005. – [73.]-80.lpp. – URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/162

Konferenču materiāli

  • Billere, Olga. Franču un latviešu valodas sakāmvārdu salīdzinošā analīze // Valodas kontakti un mijiedarbība : akadēmiķa Jāņa Endzelīna 132.dzimšanas dienas atceres starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2005.gada 22.-23.febr. – Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2005. – 22.-23.lpp.
  • Gudakovska, Iveta. The educational situation for library and information science in Latvia: some considerations before embarking on the development of new academic programmes / Iveta Gudakovska, Baiba Holma // Coping with continual change - change management in SLIS : proceedings of the European Association for Library and Information Education and Research (EUCLID) and the Association for Library and Information Science Education (ALISE) Joint Conference, Potsdam, Germany, 31 July-1 August 2003. – [Bradford], 2005. – P.65-72.

Citi publicēti raksti

  • Sārts, Eriks. Vēsturniekam Edgaram Dunsdorfam – 100 : (1904-2002) / Eriks Sārts // Bibliotēku Pasaule. – Nr.30 (2005), 33.-34.lpp.
  • Šķēle, Uģis. Uz ielas nepaliks : [intervija ar LU Bibliotēkas bibliotekāru U.Šķēli] / Uģis Šķēle ; interv. pierakst. Agnese Kārkliņa // Mērķis. – (2005, nov.), 30.lpp.
  • Treide, Gita. Latvian literature : 1500-1599 / [Gita Treide] // MLA international bibliography of books articles on the modern language and literatures / Modern Language Association of America. – New York, NY : Modern Language Association of America, 2006. – Vol. 2005, Nr.1-5 (2005). – P.324-326.
  • Treide, Gita. Latvijas Universitātes Bibliotēka no 1920. līdz 1944.gadam / Gita Treide // Latvijas Vēsture. – Nr.3 (2005), 25.-35.lpp.
  • Vēliņa-Švilpe, Ilona. Šauļu universitātes bibliotēka // Bibliotēku Pasaule. – Nr.30 (2005), 42.-43.lpp.