LU Bibliotēkas un Eiropas Komisijas projekta OpenAIRE-Advance ietvaros LU Bibliotēkas un Nacionālā atvērtās piekļuves dienesta pārstāvei Aijai Uzulai 2020. gada martā bija iespēja piedalīties OpenAIRE labās prakses programmā – pieredzes braucienā uz Gētingenes Valsts un Universitātes Bibliotēku (Vācijā).

OpenAIRE labās prakses pieredzes apmaiņas programma (Good Practice Exchange Programme of OpenAIRE) norisinājās no 3. līdz 4. martam Gētingenes Valsts un Universitātes Bibliotēkā (SUB GOE). Tās galvenās tēmas bija atvērtās zinātnes (Open Science) principu ieviešana ikdienas pētniecības praksē un pētniecības datu pārvaldība (Research Data Management (RDM)) institucionālā kontekstā. 2020. gadā OpenAIRE plānoja organizēt četras šāda tipa pieredzes apmaiņas tikšanās, no kurām pirmā norisinājās Bīlefeldē (Vācijā) šī 2020. gada februārī. Šoreiz uz tikšanos par augstākminētajiem jautājumiem pulcējās četru OpenAIRE projekta dalībvalstu pārstāvji no Nacionālajiem atvērtās piekļuves dienestiem: Jiří Marek (Masarikas Universitāte Brno, Čehijā); Gina Pavone (Itālijas Pētniecības Padome Pizā, Itālijā); Aija Uzula (Latvijas Universitāte); Obrad Vučkovac (Belgradas Universitāte, Serbijā).