2016. gada 29. septembrī Humanitāro un sociālo zinātņu centra Konferenču zālē par godu izdevējam Miķelim Gopperam un viņa apgādam "Zelta Ābele" norisinājās neKonference "Zelta lappuse Latvijas grāmatniecībā". NeKonferenci organizēja Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēka.

NeKonferenci atklāja LU Bibliotēkas direktore Dr.paed. Iveta Gudakovska. Uzrunā neKonferences dalībniekiem viņa minēja, ka izraudzītajam 29. septembrim - Miķeļa dienai - ir simboliska nozīme, jo pēc vasaras cēliena tiek vētīta raža. NeKonferencē klātesošie arī ir sapulcējušies, lai novērtētu apgāda "Zelta Ābele" devumu latviešu grāmatniecībā. LU Administrācijas vadītāja Baiba Broka, uzrunājot dalībniekus, cildināja labo, radošo atmosfēru LU Bibliotēkā. Viņa dalījās savās skolas gadu atmiņās par apgādu "Zelta Ābele" un iespaidiem par Gopperu kā personību, kurus guva, lasot Anšlava Eglīša romānu "Pansija pilī". B. Broka novēlēja neKonferences laikā uzzināt kaut ko jaunu un gūt prieku no radoša darba.

LU profesors Dr.philol. Viesturs Zanders uzstājās ar referātu ""Zelta ābele": Zviedrijas gadi (1945-1985)" par apgāda "Zelta Ābele" atjaunošanu Stokholmā. Referātā tika iezīmēta "Zelta Ābeles" vieta citu trimdas apgādu vidū, uzsverot apgāda kultūrvēstures izdevumus un Goppera sadarbību ar vēsturnieku Arnoldu Spekki. Savukārt LU docente Dr.paed. Austra Avotiņa uzstājās ar referātu ""Zelta Ābele" - zelta griezumā" par grāmatu izveides principiem līdz 1940. gadam,  uzsverot grāmatu dizainu ietekmējošos "ārējos" un "iekšējos" faktorus. Referātā "Zelta lappuse Latvijas grāmatniecībā" LU Bibliotēkas eksperte Mg.sc.soc. Tamāra Černišova sniedza ieskatu apgāda "Zelta Ābele" pastāvēšanas vēsturē dažādos laika posmos, uzsverot, ka, pateicoties Goppera apgāda darbam 20. gs. 30. gadu otrajā pusē, grāmatu mākslu Latvijā var uzskatīt par patstāvīgu žanru. Apgāda "Zelta grauds" galvenais redaktors Artis Ērgļis uzstājās ar priekšlasījumu "Daži zelta ābolu atspulgi mūsdienās", stāstot par apgāda "Zelta Ābele" ietekmi uz grāmatu dizaina attīstību Latvijā.

LU Bibliotēkas eksperte Mg.sc.soc. Vēsma Klūga prezentēja LU Bibliotēkas veidoto virtuālo izstādi "Zelta lappuse Latvijas grāmatniecībā". Virtuālā izstāde raksturo Miķeli Gopperu kā vienu no sava laika mākslinieciski un poligrāfiski izcilākajiem grāmatu izdevējiem, uzsverot viņa kultūrvēsturisko nozīmi latviešu grāmatniecībā. Savukārt LU Bibliotēkas eksperte Tamāra Černišova prezentēja apgāda "Zelta Ābele" grāmatu izstādi, kas veidota no LU Bibliotēkas kolekcijas. NeKonferences dalībnieki aplūkoja interesantākās apgāda grāmatas, kuras raksturo "Zelta Ābeles" darbību no dibināšanas Latvijā līdz slēgšanai Zviedrijā.

NeKonferences diskusijas daļā dalībnieki apmainījās ar viedokļiem un domām par grāmatu mākslas lomu grāmatniecībā un mūsdienu grāmatu noformējuma tendencēm. "Zelta Ābele" nozīmīgumu mūsdienās raksturoja Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas izpilddirektores Daces Pugačas teiktais, ka apgāds ir ceļa zvaigzne, pēc kuras izdevēji var vērtēt savu darbu. Bibliofils un kolekcionārs Laimonis Osis, viens no grāmatas "Apgāda "Zelta Ābele" ilustrēts bibliogrāfiskais rādītājs ar papildinājumiem un pielikumiem" autoriem, klātesošiem prezentēja unikālus "Zelta Ābeles" eksemplārus no savas kolekcijas.

Ar lasījumu no Anšlava Eglīša romāna "Pansija pilī" par izdevēju Miķeli Gopperu uzstājās LU studentu teātra aktieris Dzintars Vītoliņš.

 

PROGRAMMA

NeKonferences prezentācijas:

Austra Avotiņa. ""Zelta Ābele" - zelta griezumā"

Tamāra Černišova. "Zelta lappuse Latvijas grāmatniecībā"

Saistošās ziņas:

NeKonference “Zelta lappuse Latvijas grāmatniecībā”

Atskats NeKonferences "Zelta lappuse Latvijas grāmatniecībā" norisē