2019. gada 15. martā Latvijas Universitātes (LU) Humanitāro un sociālo zinātņu centra konferenču zālē Kalpaka bulvārī 4 notika LU 77. starptautiskās zinātniskās konferences Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcija. To organizēja LU Sociālo zinātņu fakultātes (SZF) Informācijas un bibliotēku studiju nodaļa sadarbībā ar LU Bibliotēku.

Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcija bija organizēta divās apakšsekcijās, kuras vadīja SZF Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas vadītāja, docente Dr.philol. Daina Pakalna un LU Bibliotēkas direktore Mārīte Saviča. Kopumā sekcijas laikā nolasīti 8 referāti un ziņojumi.

Sekciju atklāja Porto Universitātes (Portugāle) profesors Antonio Lukas Soares (António Lucas Soares), kurš analizēja, kāda ir informācijas speciālista loma informācijas zinātnes krustpunktos, dalījās pārdomās par informācijas speciālista izglītības nākotni.

Attiecīgi SZF Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas asociētā profesore Baiba Holma salīdzināja kāds ir profesionālās identitātes atspoguļojums bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes studiju programmās Tallinas Universitātē (Igaunija), Tamperes Universitātē (Somija), Borosas Universitātē (Zviedrija) un Štutgartes Mediju augstskolā (Vācija). 

LU Bibliotēkas galvenā bibliotekāre Gita Rozenberga analizēja, kādas prasmes informācijpratības nodarbībās nepieciešams apgūt doktorantūras studentiem, jo viņiem informacionālās vajadzībās uzsvars mainās no informācijas meklēšanas uz plašāku darbību lauku, kur pievienojas informācijas radīšana un dalīšanās, un zināšanu pārvaldīšana.

LU Bibliotēkas eksperte Ilga Mantiniece iepazīstināja ar to, kā grāmatizdevēja Jāņa Rapas bibliotēka nonākusi LU Bibliotēkas krājumā.

Sekcijas otrajā daļā SZF Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas vadītāja, docente Dr.philol. Daina Pakalna sniedza informācijas pārvaldības programmas 1. kursa studentu portretu, apkopojot 1. kursu (2018., 2017., 2015., 2010.) studentu aptauju rezultātus.

SZF Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas lektore Dr.phil. Sandra Cīrule iepazīstināja ar sociālās lasīšanas aktivitātēm Latvijā.

SZF Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas lektore Liene Viļuma ziņoja, kā notika darbs un kādi bija prototipi jaunā LU portāla navigācijas projektēšanā.

Sekcijas sēdi noslēdza Katrīna Sirmā, kura analizēja novadpētniecības darba nozīmīgumu publisko bibliotēku darbā, un to, kā šajās aktivitātēs iesaistīt pamatskolas skolēnus.