Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēkā sadarbībā ar kompāniju ProQuest 24. aprīlī aizvadīts informatīvs seminārs par LU abonētajām datubāzēm ProQuest E-book Central un ProQuest Dissertations & Thesis un Alexander Street (ProQuest) datubāzu aktualitātēm humanitārajās un sociālajās zinātnēs.

Seminārā “Pētniecības intuitīvā pārskatāmība – intelektuālā datu analīze un starpdisciplinaritāte humanitārajās un izglītības zinātnēs” (Serendipity and Research – data mining and interdisciplinarity in the humanitiesProQuest  pārstāvis Juris Valla (Juri Valla) sniedza ieskatu ProQuest datubāzu piedāvājumā, uzsverot LU abonētās datubāzes E-book Central un Dissertations & ThesisSavukārt Frančeska Petrikka (Francesca Petricca) padziļināti skaidroja dažādu Alexander Street(ProQuest) datubāzu izmantošanas iespējas pētniecības procesa uzlabošanai humanitārajās un sociālajās zinātnēs, sevišķi uzrunājot vēsturniekus, literatūrzinātniekus un politikas zinātnes pārstāvjus.

Seminārā bija pulcējušies vairāku LU institūtu un starpnozaru izglītības inovāciju centra pārstāvji, interesenti no LU fakultātēm un LU Bibliotēkas.  

LU Bibliotēka ir LU abonēto datubāzu pārvaldītāja, nodrošinot LU personālam un studējošiem piekļuvi plašam elektronisko informācijas resursu klāstam (e-grāmatas, e-žurnāli, uzziņu resursi, audiovizuālie materiāli u.c.) Plašāk: https://www.biblioteka.lu.lv/datubazes/

Saistītas ziņas:

LU Bibliotēka un ProQuest aicina uz semināru par video, e-grāmatu un disertāciju datubāzēm