Aprīļa nogalē Latvijas Universitātes (LU) Dabas mājā norisinājās LU Bibliotēkas organizētā diskusija “Bibliotēka, kur grāmatas nekad neguļ”, kurā piedalījās LU Administrācijas, LU Bibliotēkas un Studentu pašpārvaldes pārstāvji.

Diskusijas atklāšanā klātesošos uzrunāja LU Bibliotēkas direktore Mārīte Saviča, norādot, ka kopīgi diskutējot varēsim noskaidrot un panākt vislabākos risinājumus, kam nepieciešams pievērst uzmanību, plānojot nākamās ēkas Torņkalna kampusā.

LU Bibliotēkas pārstāvji prezentēja pētījumu "Bibliotēka, kur grāmatas nekad neguļ" un "Nakts bibliotēkā bez bibliotekāra" rezultātus.

Diskusijā piedalījās LU Administrācijas vadītājs Ansis Grantiņš, LU rektora vietniece infrastruktūras attīstības jautājumos Edīte Megne, LU Studentu servisu departamenta direktors Jānis Saulītis, LU Akadēmiskā centra attīstības programmas eksperte Dace Silarāja,  LU Infrastruktūras departamenta darbinieki, LU Bibliotēkas un Studentu pašpārvalžu pārstāvji.

LU Bibliotēkas galvenā bibliotekāre Rita Alkšbirze klātesošos iepazīstināja ar 2016.gadā veiktās anketēšanas "Bibliotēka, kur grāmatas nekad neguļ" rezultātiem. Pētījuma mērķis bija noskaidrot Dabaszinātņu bibliotēkas lietotāju prasmi izmantot Bibliotēku un noskaidrot tās funkcionalitāti lietotāju ērtībām, jo bibliotēka ir atvērta 24 stundas, bet darbinieks konsultē lietotājus tikai 8 stundas dienā.

LU Bibliotēkas bibliotekāre Asnāte Pūcēna diskusijas viesus iepazīstināja ar pētījuma otrajā kārtā “Nakts bibliotēkā bez bibliotekāra” veikto novērojumu rezultātiem. Pētījums norisinājās viena mēneša garumā – 2017. gada oktobrī Dabaszinātņu bibliotēkā. Tā mērķis bija noskaidrot kā studenti orientējas bibliotēkā, kad uz vietas nav bibliotēkas darbinieka. Novērošana deva iespēju noskaidrot lietotāju paradumus, kā arī LU Bibliotēkas pakalpojumu un funkcionalitātes atbilstību ilgstošam darbam bibliotēkā.

Noklausoties abus pētījumus, diskusijas dalībnieki tika aicināti izteikt savus viedokļus par dažādiem jautājumiem, tostarp, kā novērtē iespēju mācīties atvērtā bibliotēkā, kā studenti sadzīvo ar citu augstskolas studentu klātbūtni, kādi uzlabojumi būtu nepieciešami, lai uzlabotu studiju darbu Bibliotēkā.

Diskusijas laikā studējošie atzinīgi novērtēja mūsdienīgo bibliotēku un tās darba laiku. Tika secināts, ka Dabaszinātņu bibliotēku daudz izmanto arī citu LU fakultāšu un citu augstskolu studenti, līdz ar to sesijas laikā ir nepieciešamas papildus darba vietas. Klātesošie pārrunāja iespējamos risinājumus, paužot viedokli, ka situācija izlīdzināsies līdz ar Zinātņu mājas pieejamību. Tāpat  dalībnieki diskutēja par iespēju nodrošināt drukāšanas pakalpojumu visu diennakti. Savukārt LU Akadēmiskā centra attīstības programmas eksperte Dace Silarāja informēja, ka ir rasts risinājums arī Bibliotēkas norobežošanai no kafejnīcas zonas.

Saskaņā ar pētījuma rezultātiem LU Dabaszinātņu bibliotēku izmanto vairāk kā vietu, kur atrasties un studēt, jo lielākā daļa studējošo, kas uzturas Dabaszinātņu bibliotēkā pēc plkst. 18.00, ir ārzemju studenti. Novērošanas laikā pētījuma veidotājas arī saņēma studējošo pateicību par šīs bibliotēkas ērto darba laiku, kas ļauj bibliotēku izmantot jebkurā dienā un jebkurā laikā, tādā veidā palīdzot studiju procesā.

LU Bibliotēka pateicas visiem diskusijas dalībniekiem, kas izrādīja interesi par studentu labsajūtu.

Uz tikšanos LU Bibliotēkā!

Saistītās ziņas: 

LU Bibliotēkas pētījums “Nakts bibliotēkā bez bibliotekāra” izskan starptautiskā simpozijā “BOBCATSSS 2018”

LU Bibliotēkas nedēļa 2018