2018. gada 22. maijā Latvijas Universitātes (LU) Humanitāro un sociālo zinātņu centra konferenču zālē Kalpaka bulvārī 4 notika filozofijas doktoram Vilnim Zariņam veltīta konference “Dr. phil. Vilnis Zariņš: garīgais skolotājs, filosofs, tulkotājs, patriots”. To organizēja LU Bibliotēka sadarbībā ar LU Filozofijas un socioloģijas institūtu.

Pasākumu atklāja LU Filozofijas un socioloģijas institūta direktore, Dr.h.filoz., profesore Maija Kūle, raksturojot Vilni Zariņu kā ilgstošu kolēģi, daudzšķautņainu un šarmantu personību. Savukārt LU Bibliotēkas direktore Mārīte Saviča izteica pateicību visiem, kuri rūpējās gan par V. Zariņa krāšņā mantojuma nodošanu LU Bibliotēkai, gan tā izpēti un nodošanu atklātībai.

Stāstot par Viļņa Zariņa apzināto literāro mantojumu, LU Bibliotēkas eksperte Vēsma Klūga informēja, ka LU Bibliotēkā tas tika saņemts 2015.gada vasarā. Balstoties uz mantojuma izpēti, V. Klūga īsi ieskicēja Viļņa Zariņa dzīvesgājumu un viņa personību laikmeta liecībās.

Atceroties kopā ar Vilni Zariņu LU Filozofijas vēstures katedrā pavadītos trīsdesmit gadus, LU Filozofijas un socioloģijas institūta vadošais pētnieks, Dr. phil., profesors Rihards Kūlis raksturoja V. Zariņu kā atsaucīgu un saprotošu kolēģi, kā cilvēku, kurš visu savu mūžu ir “uzsūcis” filozofiju un faktus.

Savukārt Dr. philol., docente Sarma Kļaviņa atcerējās V. Zariņu, kā cilvēku, kurš darbojās kā mentors, īpaši mudinot mācīties valodas, pievērsties tulkošanai, mērķtiecīgi saredzēt prioritātes. Vienlaikus V. Zariņš ar analītisku skatu vērtēja apkārt notiekošo un sniedza viedus ieteikumus valodniecības attīstībai.

Analizējot V. Zariņa publikācijas, Nacionālās Apvienības “Visu Latvijai” ģenerālsekretārs Raivis Zeltīts raksturoja Vilni Zariņu kā nacionālo vērtību aizstāvi Latvijā, jo viņš vienmēr iestājās par patiesību un latviešu tautas interesēm.

Gremdējoties atmiņās par V. Zariņu, LU Filozofijas un socioloģijas institūta vadošais pētnieks, Dr. hist. Kaspars Zellis iepazīstināja klātesošos ar topošo video materiālu par V. Zariņu.

Konferences laikā klātesošie un arī V. Zariņa tuvinieki piedalījās diskusijā “Vilnis Zariņš. Personība – tuvinieku atmiņās”. Atmiņās par V. Zariņu kavējās gan V. Zariņa dēli Dzintars Zariņš un Kalvis Apsītis, meita Banga Salmiņa, mazdēls Toms Salmiņš, kolēģi, skolnieki. V. Zariņš tuvinieku un laikabiedru atmiņās palicis kā apgaismības cilvēks, cilvēks, kuram patika modelēt situācijas un kurš iemācījis domāt patstāvīgi un iedevis citu skatījumu uz filozofiju.

Vienlaikus interesenti iepazinās ar LU Bibliotēkas veidoto izstādi “Filozofijas doktora Viļņa Zariņa mantojums Latvijas Universitātes Bibliotēkā”.

Konferences programma.