22. oktobrī Latvijas Universitātes (LU) Mazajā aulā (Raiņa bulv.19) notika starptautisks seminārs „Open Access: pētījumu kvalitātes un ietekmes maksimāla palielināšana”, kuru rīkoja LU sadarbībā ar v/a „Kultūras informācijas sistēmas” un starptautisko organizāciju eIFL (Electronic Information for Libraries).

Open Access ir kustība jeb iniciatīva, kuras mērķis ir veicināt un atbalstīt bezmaksas brīvpieeju elektroniskajiem resursiem izglītības un akadēmiskajā vidē. Brīvā pieeja nozīmē, ka informācijai ir iespējams piekļūt brīvi, bez maksas internetā, ļaujot lietotājam lasīt, lejupielādēt, kopēt un izmantot savā pētniecībā zinātniskos resursus, tikai pieprasot norādīt citētā darba autoru.

Seminārs notika pirmās starptautiskās Open Access nedēļas ietvaros (http://www.openaccessweek.org/), kuras mērķis ir piesaistīt starptautiskās augstākās izglītības sabiedrības uzmanību resursu brīvpieejas idejai, popularizēt to un paplašināt izpratni par brīvpieejas nozīmi izglītībā un pētniecībā.

Semināru vadīja v/a „Kultūras informācijas sistēmas” pārstāve Agrita Sagalajeva, un atklāšanas ievadvārdus teica LU zinātņu prorektors, profesors Indriķis Muižnieks. Seminārā piedalījās vairāki ārvalstu speciālisti, kā arī pārstāvji no Latvijas.

Semināra pirmajā sesijā uzstājās semināra galvenais viesis – eIFL Open Access programmas vadītāja Irina Kučma, kas deva ieskatu organizācijas eIFL Open Access kustības atbalstīšanā un brīvpieejas idejas priekšrocībās. Šobrīd organizācijas eIFL darbībā iesaistījušies 48 valstu bibliotēku konsorciji Eiropā, Āfrikā, Āzijā un Tuvajos Austrumos, tai skaitā arī Baltijas valstu bibliotēku konsorciji. Uzstāšanos papildināja vairāku brīvpieejas institucionālo repozitāriju prezentācijas.

Semināru turpināja Viļņas Universitātes bibliotēkas Elektroniskās informācijas nodaļas vadītāja Zibute Petrauskiene un Kijevas Nacionālās Universitātes bibliotēkas IT viceprezidente Tatjana Jarošenko, kas dalījās pieredzē par savas valsts brīvpieejas institucionālo repozitāriju projektiem, tādejādi prezentējot kolēģiem labas prakses piemērus.

Pēc tam sekoja LU darbinieku prezentācijas – LU Akadēmiskā departamenta projektu vadītājas Indras Dedzes referāts par LU zinātniskajām publikācijām un to atspoguļojumu datubāzēs un LU Inovāciju centra projektu vadītāja Reiņa Markvarta referāts par interešu līdzsvaru starp brīvpieeju un intelektuālo īpašumu, kas deva ieskatu šo ideju vēsturē un juridiskajā aspektā.

Semināra otro sesiju sāka Metamorphosis Fonda programmu koordinatore no Maķedonijas Irina Shumadieva, prezentējot savas valsts e-resursu brīvpieejas projektus.

Turpinājumā eIFL pārstāve Irina Kučma semināra dalībniekiem sniedza informāciju par brīvpieejas politiku, tās juridiskajiem aspektiem, plānošanas pamatiem un autortiesībām. Savā noslēguma prezentācijā viņa dalījās pieredzē un sniedza praktiskus padomus kā uzsākt institucionālā repozitārija veidošanu.

Semināra pēdējā daļa tika veltīta komentāriem, diskusijām un jautājumiem. Šo iespēju izmantoja gan Latvijas Nacionālās bibliotēkas, gan LU Bibliotēkas, gan v/a „Kultūras informācijas sistēmas” pārstāvji.

Noslēgumā pateicības vārdus teica LU Bibliotēkas direktore Iveta Gudakovska un semināra vadītāja Agrita Sagalajeva.

Semināra gaitā klātesošie iepazinās ar brīvpieejas kustības nozīmi zināšanu izplatīšanā un pieejamībā. Semināra dalībnieki guva ieskatu arī institucionālā repozitārija izveides plānošanas tehniskajos un juridiskajos aspektos, iepazinās ar galvenajām problēmām un priekšnoteikumiem institucionālo repozitāriju izveidē. Seminārs deva arī jaunu impulsu institucionālā repozitārija izveidei Latvijas Universitātē. Iepazīšanās ar elektronisko resursu brīvpieejas projektu izveidi citās valstīs, semināra dalībniekiem deva jaunas zināšanas un ierosmes institucionālo repozitāriju veidošanai Latvijā.

Publikācijas