Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēka ir pieejama ne tikai LU saimei, bet ikvienam interesentam. Par to varēs pārliecināties 24. septembrī no plkst. 11.00 līdz 14.00 LU Akadēmiskajā centrā (Jelgavas iela 1), kur pirmo reizi norisināsies pasākums “Atver! LU Akadēmisko centru” ar iespēju viesoties modernā augstskolas vidē – Dabas un Zinātņu mājā. Ekskursiju laikā varēs viesoties divās bibliotēkās, kas studentiem atvērtas visu diennakti.

Ekskursiju laikā ikviens apmeklētājs varēs novērtēt – cik ērta un droša ir augstskolas bibliotēku vide, kādas modernas tehnoloģijas izmanto studenti, lai patstāvīgi sev izsniegtu grāmatas un tās nodotu bez bibliotekāra starpniecības.

Vairāk informācijas.