Jānis Plēpis

Jānis Plēpis (1909 -1947) – izcils latviešu grafiķis. J. Plēpja darbi stājgrafikā tika izstādīti 1937. gadā starptautiskajā izstādē Parīzē, kurā viņš saņēma Grand Prix, kā arī apbalvojumu 6. Starptautiskajā ksilogrāfijas izstādē Čikago 1937. gadā.

J. Plēpis dzimis 1909. gadā 7. aprīlī Rīgā ormaņa ģimenē. Viņš apguva pulksteņmeistara amatu un apmeklēja Rīgas pilsētas amatniecības skolas zīmēšanas kursus. No 1928. līdz 1934. gadam mācījās Rīgas Tautas augstskolas zīmēšanas un gleznošanas studijā. Studijas mācību sistēmas pamatā bija dabas vērojumi un kompozīcijas iemaņu apgūšana.

J. Plēpis izkopa augstu kokgrebuma meistarību, daudz strādājot stājgrafikā. Viņa darbos dominē ornamentāls kompozicionālais risinājums. Nozīmīgākais mākslinieka devums saistīts ar grāmatu ilustrācijām kokgrebumā. Pievērsties tieši kokgrebumiem veicinājusi mākslinieka sadarbība ar apgādu „Zelta Ābele”. Var teikt, ka mākslinieka personas izaugsme notika ciešā sadarbībā ar M. Goppera apgādu, kad par J. Plēpja galveno interešu loku kļuva grāmatu māksla.

Emocionāli izsmalcinātu literārā teksta interpretāciju ilustrācijās un atbilstošu māksliniecisku noformējumu J. Plēpis izveidoja Žozefa Bedje grāmatai „Stāsts par Tristānu un Izoldi” (1938). 10 ilustrācijas veidotas viduslaiku senatnes garā un rezultātā grāmatas grafiskais noformējums harmoniski attēlo izdevuma saturu.

Somu rakstnieka Alekša Kivi (Alexis Stenvall, 1834-1872) romāna „Septiņi brāļi” (1942) grafiskais iekārtojums ir viens no J. Plēpja pilnīgāk izveidotajiem grāmatu ansambļiem. Izdevuma noformējuma elementi mērķtiecīgi veidoti romāna idejas izpratnei. Kara laika apstākļos patriotiskai grāmatai bija īpaša nozīme. Mākslinieka darbs grafikas valodā apliecināja tautas spēku, un neuzvaramību.

1944. gadā J. Plēpis saņēma Latvijas Kultūras fonda balvu par ilustrācijām Edvarta Virzas poēmai „Straumēni” (1942). Ilustrācijas bija gaišas un izskatījas kā gaismas apspīdētas. Kokgrebumu izteikti ornamentālie elementi pseidomitoloģiskā interpretācijā radīja harmoniju ar E. Virzas poētiskā dzīves skatījumu.

Jānis Plēpis bija izcils grāmatu mākslinieks, diemžēl, ne visi viņa darbi tika pabeigti. J. Plēpja dzīves ceļš noslēdzās 1947. gadā 3. augustā, 38 gadu vecumā,  nenoskaidrotos nāves apstākļos.