Ķīmijas fakultāte

Ķīmijas fakultāte ir viena no 9 fakultātēm, kas tika izveidota 1919. gadā. 1958. gadā uz Latvijas Universitātes (LU) tehnisko fakultāšu un Ķīmijas fakultātes bāzes izveidoja Rīgas Politehnisko institūtu (tagad – Rīgas Tehniskā universitāte), tāpēc kopš 1957. gada ķīmijas zinātni LU bija iespējams apgūt Bioloģijas fakultātē, tomēr 1964. gadā tika atjaunota Ķīmijas fakultāte.

Ķīmijas fakultātes ēka Kr.Valdemāra ielā 48

Ķīmiķu dienas Ķīmijas fakultātē 2004. gadā. Atklātā stunda.

LU Ķīmijas fakultāte ir ķīmijas akadēmiskās un profesionālās izglītības centrs. Fakultātē tiek realizētas bakalaura un maģistra studiju programmas. Ķīmijas fakultātē var arī iegūt augstāko profesionālo izglītību profesionālo studiju programmās: Darba vides aizsardzība un ekspertīze un Vidusskolas ķīmijas skolotājs. Ķīmijas fakultāte studentu skaita ziņā ir viena no vismazākajām LU fakultātēm, 2008. gadā tajā mācījās 359 studenti. Studentiem ir iespēja darboties fakultātes laboratorijās un piedalīties dažādos fakultātes rīkotajos pasākumos.

Lekcijas LU Ķīmijas fakultātē

LU Ķīmijas fakultātes laboratorija

Ķīmijas fakultāte piedāvā gan informatīvos, gan izklaides, gan sporta pasākumus. Svarīgākais pasākums visai fakultātes saimei ir Ķīmiķu dienas, jo šī tradīcija tika iedibināta jau tālajā 1967. gada maijā, tā ilgst trīs dienas katru gadu. Tomēr arī citi nozīmīgi un interesanti pasākumi.

Izmantotie informācijas avoti