Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

LU Bibliotēkas virtuālā izstāde „Akadēmiķis, vēstures profesors Roberts Vipers”
LU Bibliotēka
23.03.2018

Starptautiskās zinātniskās konferences „Trīs viena vēsturnieka dzīves: Roberts J. Vipers (1859-1954) krievu, latviešu un padomju historiogrāfijā” ietvaros Latvijas Universitātes Bibliotēka ir sagatavojusi profesoram veltītu virtuālo izstādi.

Roberts Vipers - vēsturnieks, kritiskā pozitīvisma virziena pārstāvis, Latvijas universitātes profesors (1924.–1941.), PSRS ZA akadēmiķis (1943 -1954). Izcils lektors, daudzu populāru mācību grāmatu autors. Interesējies par visiem vēstures aspektiem, šauri nespecializējoties uz ko vienu. Maskavas universitātē lasīja lekciju kursus gan vēstures filozofijā, gan Seno Austrumu, Egejas kultūra, Senās Grieķijas vēsture, Senās Romas vēsture, agro viduslaiku vēsture, vēlo viduslaiku vēsture, Romas teokrātija un tās sabrukums, pilsētu dzīves attīstība, sektantu kustības, XVIII-XIX gs. sabiedriskās idejas un to attīstība, u.c. Par savu pamataicinājumu uzskatīja tieši pedagoga darbu.

Izstāde ir unikāla, līdz šim par R. Vipera darbību ir tika izdoti tikai divi darbi: viena monogrāfija, ko 1976. gadā uzrakstījis B. Safronovs, tajā tiek apskatīta vēsturnieka darbība pirms viņa aizbraukšanas uz Latviju [249, 222], kā arī Dmitrija Volodihina darbs “Ļoti vecs akadēmiķis” ("Очень старый академик"), kas vēl nav pieejams Latvijā. Nav pārāk daudz avotu, lai rekonstruētu Roberta Vipera dzīvi un darbību. Tas saistīts gan ar to, ka zinātnieks neglabāja un pat iznīcināja savus dokumentus, nerakstīja memuārus, bet arī aizliedza apkārtējiem pārstāstīt viņa vārdus. Ugunsgrēks divas reizes iznīcināja Roberta Vipera arhīvu un bibliotēku. Izstādē apkopoti materiāli par Robertu Viperu, no Latvijas Valsts Vēstures Arhīva, Latvijas Universitātes Bibliotēkas krājuma, Latvijas Universitātes Akadēmiskās Bibliotēkas krājuma, Krievijas Zinātņu Akadēmijas Arhīva, kā arī raksti par vēsturnieku, kas publicēti Latvijas periodikā, viņa laikabiedru atmiņas, pētījumi, kas veltīti zinātniekam.

Izstāde apskatāma šeit.

Interesenti tiek aicināti iepazīties ar profesora dzīves un darba gaitām, ar viņa publikācijām, kā arī ar citu zinātnieku publikācijām par Robertu Viperu.