Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Aizvadīta LU Bibliotēkas lekciju cikla "Melnbaltās vēstures liecības: Ēģiptes atspoguļojums 19. gs. franču gravīrās" otrā lekcija
LU Bibliotēka
22.03.2018

20. martā Bibliotēkā Kalpaka bulvārī pulcējās liels interesentu skaits, lai noklausītos LU Bibliotēkas direktores Mārītes Savičas un mākslas vēsturnieces Vitas Ozoliņas lekciju “Senā Ēģipte zem lupas”

Lekciju cikls tiek organizēts izstādes "Description de l’Egypte" ietvaros, lai labāk iepazītu LU Bibliotēkas krājumā esošo unikālo lielformāta oriģinālgravīru kolekciju "Description de l'Égypte ou Recueil de observations et des recherches qui ont été faites en Égypte pendant l'éxpédition de l'armée française" jeb "Ēģiptes apraksts vai piezīmju kolekcija, kura veidota Ēģiptē Francijas armijas ekspedīcijas laikā", kas izdota Parīzē laika periodā no 1821. līdz 1829. gadam.   

Lekcijas pirmajā daļā Mākslas muzeja Rīgas Birža izglītības darba kuratore Vita Ozoliņa, atsaucoties uz vēstures avotiem un ceļojumos iegūtajām zināšanām, vēstīja par Senās Ēģiptes mākslas pamatprincipiem, tuvāk pievēršoties gravīrās atspoguļotajiem arhitektūras pieminekļiem. Izstādē apskatāmās gravīras un Vitas Ozoliņas stāstījums deva iespēju iepazīt tempļu kompleksus Karnakā, kas bija Amona kulta centrs, Edfū, kur izvietota Horam veltīta svētnīca un Dandarā, kur slejas krāšņa dievieti Hatoru godinoša celtne. Uzmanība tika veltīta arī Izīdas templim, kas no Fīlas salas tika pārcelts uz Agiliku un gravīrām, kas atspoguļo vienu no slavenākajiem pasaules apskates objektiem – Gīzas piramīdu kompleksu.

Lekcijas otrajā daļā LU Bibliotēkas direktore Mārīte Saviča sniedza gravīru izdevuma raksturojumu, kas ietvēra informāciju par tā tapšanas vēsturiskajiem apstākļiem un tehnisko izpildījumu. Mārīte Saviča analizēja gravīrās atspoguļotās tematikas plašo amplitūdu, kas ietver Ēģiptes vēsturi, arhitektūru, mākslu, ģeogrāfiju, dabaszinātnes un botāniku, uzsverot, ka izdevums ir nozīmīga ar detalizētu precizitāti izstrādāta vēstures liecība, kas mūsdienās kļuvusi par nozīmīgu pētniecības avotu.

Lekcija noslēdzās ar izstādes apskati un diskusiju par augsto tehniskās meistarības pakāpi, kas nepieciešama tik apjomīga un detalizēta darba veikšanā, kāds bija gravīru izdevuma sagatavošana. Nākamajā tikšanās reizē Dr. hist. Harijs Tumans vēstīs par Napoleona ekspedīciju Ēģiptē.

Aicinām uz lekciju cikla "Melnbaltās vēstures liecības: Ēģiptes atspoguļojums 19.
gs. franču gravīrās" noslēdzošo lekciju:
 

Bibliotēkā Kalpaka bulvārī

17. aprīlī plkst. 17:30

Napoleona ekspedīcija un senā Ēģipte: divu kultūru saskarsme

Harijs Tumans, Dr.hist., LU Vēstures un filozofijas fakultātes profesors