Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

LU Bibliotēka piedāvā lekciju ciklu "Melnbaltās vēstures liecības: Ēģiptes atspoguļojums 19. gs. franču gravīrās"
LU Bibliotēka
14.02.2018

LU Bibliotēka piedāvā lekciju ciklu "Melnbaltās vēstures liecības: Ēģiptes atspoguļojums 19. gs. franču gravīrās", kas norisināsies martā un aprīlī, piedāvājot iespēju tuvāk izzināt un izprast gravīrās attēloto Ēģiptes mākslu un kultūru, kā arī laikmetu un apstākļus, kuros tās tapa.  

LU Bibliotēkas krājumā glabājas unikālais lielformāta oriģinālgravīru kolekcijas "Description de l'Égypte ou Recueil de observations et des recherches qui ont été faites en Égypte pendant l'éxpédition de l'armée française" jeb "Ēģiptes apraksts vai piezīmju kolekcija, kura veidota Ēģiptē Francijas armijas ekspedīcijas laikā" otrais izdevums, kas izdots Parīzē laika periodā no 1821. līdz 1829. gadam. Tas sastāv no 37 sējumiem, kuros apkopotas 929 gravīras. Sešpadsmit no tām šobrīd aplūkojamas izstādē "Description de l’Egypte"  Bibliotēkā Kalpaka bulvārī.

Izstādes ietvaros LU Bibliotēka aicina uz lekciju ciklu "Melnbaltās vēstures liecības:  Ēģiptes atspoguļojums 19. gs. franču gravīrās", piedāvājot iespēju tuvāk izzināt un izprast gravīrās attēloto Ēģiptes mākslu un kultūru, kā arī laikmetu un apstākļus, kuros tās tapa. Gravīru kolekcijas pirmsākums meklējams 18. un 19. gs. mijā, kad Napoleons devās karagājienā uz Ēģipti, kurā bez flotes un karaspēka viņu pavadīja dažādu nozaru zinātnieki. Ekspedīcijas rezultātā tika sagatavots izdevums, kurā detalizēti dokumentēti Ēģiptes mākslas objekti, arhitektūras pieminekļi, pilsētu ainas, kartes, augi, dzīvnieki un hieroglifu raksti.

Lai tuvāk izzinātu gravīru kolekciju un ar to saistītos aspektus, LU Bibliotēka aicina ikvienu interesentu apmeklēt izstādi un lekcijas Bibliotēkā Kalpaka bulvārī. Lekciju cikls pulcēs dažādu nozaru speciālistus, kas no atšķirīgiem skatupunktiem pievērsīsies gravīru kolekcijai un ar to saistītajiem tematiem.

 

Lekciju cikla programma

6. martā plkst. 17:30

Senās Ēģiptes kultūras specifika

Valdis Segliņš, Dr.geol., LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes profesors, LU prorektors eksakto, dzīvības un medicīnas zinātņu jomā

 

20. martā plkst. 17:30

Senā Ēģipte zem lupas

Mārīte Saviča, LU Bibliotēkas direktore un Vita Ozoliņa, Mākslas muzeja Rīgas Birža izglītības darba kuratore, mākslas vēsturniece

 

17. aprīlī plkst. 17:30

Napoleona ekspedīcija un senā Ēģipte: divu kultūru saskarsme

Harijs Tumans, Dr.hist., LU Vēstures un filozofijas fakultātes profesors