Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
LU Bibliotēkas direktore Mārīte Saviča uzrunā fokusa grupas dalībniekus. Foto no LU Bibliotēkas fotoarhīva.
LU Bibliotēkas direktore Mārīte Saviča uzrunā fokusa grupas dalībniekus. Foto no LU Bibliotēkas fotoarhīva.
LU Bibliotēkas direktore Mārīte Saviča uzrunā fokusa grupas dalībniekus. Foto no LU Bibliotēkas fotoarhīva. LU Bibliotēkas Lietotāju apkalpošanas departamenta vadītāja Aldona Volkova ziņo par LU Bibliotēkas pētījuma pirmajā posmā iegūtajiem rezultātiem. Foto no LU Bibliotēkas fotoarhīva. Norisinās diskusijas - LU Fizikas un matemātikas fakultātes profesors Mārcis Auziņš, izsakot savu viedokli. Foto no LU Bibliotēkas fotoarhīva. Savu viedokli pauž LU prorektors eksakto, dzīvības un medicīnas zinātņu jomā, profesors Valdis Segliņš. Foto no LU Bibliotēkas fotoarhīva. Fokusa grupas darbs. Diskusiju vada LU Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas vadītāja, docente Daina Pakalna. Foto no LU Bibliotēkas fotoarhīva.
LU Bibliotēkas fokusa grupu diskusijas "Bibliotēkas atbalsts studiju informacionālajā nodrošinājumā"
LU Bibliotēka
12.02.2018

30. janvāra pēcpusdienā Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēkā Kalpaka bulvārī norisinājās LU Bibliotēkas rīkotās fokusa grupu diskusijas "Bibliotēkas atbalsts studiju informacionālajā nodrošinājumā", kas bija noslēdzošais posms apjomīgajam pētījumam "Studiju programmu informacionālais nodrošinājums LU Bibliotēkā".

Pirms fokusa grupu diskusijām dalībniekus uzrunāja LU Bibliotēkas direktore Mārīte Saviča, norādot, ka šī ir pirmā reize LU Bibliotēkas vēsturē, kad tās pētījumā tiek izmantota fokusa grupas diskusijas metode. M. Saviča uzsvēra, ka pateicoties izvēlētajai pētījuma formai tiks iegūta dziļāka izpratne par dalībnieku attieksmēm un viedokļiem, kā arī pateicās visiem diskusijas dalībniekiem par atsaucību un ieinteresētību.

Fokusa grupu diskusijas ievadīja LU Bibliotēkas Lietotāju apkalpošanas departamenta vadītājas Aldonas Volkovas ziņojums par LU Bibliotēkas pētījuma "Studiju programmu informacionālais nodrošinājums LU Bibliotēkā" pirmajā posmā iegūtajiem rezultātiem. Tas norisinājās no 2016. līdz 2017. gadam, pārbaudot 13 fakultāšu 4 300 bakalauru studiju programmu kursu mācību literatūras informacionālais nodrošinājumu. Galvenais pētījuma uzdevums bija noskaidrot, vai kursu aprakstos iekļautā mācību literatūra ir pieejama LU Bibliotēkā. Pavisam tika pārbaudīti 15 579 informācijas resursi. Iegūtie dati liecina, ka diemžēl atsevišķās studiju programmās informacionālais nodrošinājums ir zems un nepieciešami risinājumi situācijas uzlabošanai.

Fokusa grupu diskusijas vadīja LU Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas vadītāja, docente Daina Pakalna. Diskusiju dalībnieki tika aicināti izteikt savus viedokļus par jautājumiem: kā jums izdodas sekot līdzi jaunākajām publikācijām savā nozarē, ko būtu vērts iekļaut mācību procesā kā obligātos informācijas avotus, kāds jūsuprāt būtu optimālākais risinājums, lai studiju kursos tiktu izmantota jaunākā, aktuālākā mācību literatūra un tā būtu pieejama LU Bibliotēkas krājumā, ko Jūsuprāt varētu darīt LU līmenī, fakultāšu, pasniedzēju un LU Bibliotēkas līmenī, lai situāciju uzlabotu u. c. jautājumi.

Diskusijās piedalījās: LU prorektors eksakto, dzīvības un medicīnas zinātņu jomā, profesors Valdis Segliņš, LU Fizikas un matemātikas fakultātes profesors Mārcis Auziņš, LU Studiju departamenta direktora vietniece Agnese Līgotne, LU Humanitāro zinātņu fakultātes dekāne, profesore Ilze Rūmniece, LU Studentu padomes direktore Signe Skutele,  LU Humanitāro zinātņu fakultātes lektore Tatjana Bicjutko, LU Juridiskās fakultātes lektors Māris Lejnieks, LU Medicīnas fakultātes docente Kristīne Saleniece un LU Bibliotēkas Lietotāju apkalpošanas departamenta vadītāja Aldona Volkova.

LU Bibliotēka pateicas visiem fokusa grupu dalībniekiem par atsaucību un līdzdalību, kā arī diskusiju moderatorei Dainai Pakalnai par konsultācijām un palīdzību diskusiju sagatavošanas posmā un to vadīšanu!

Fokusa grupu diskusiju rezultāti tiks prezentēti 1. martā LU 76. starptautiskās zinātniskās konferences sekcijas sēdē "Bibliotēkzinātne un informācijas zinātne".