Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Teoloģijas semināra studenta Ārija Vīksnas darbs “Kuldīgas latviešu ev.- lut. draudze un baznīca” (1979).
Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Teoloģijas semināra studenta Ārija Vīksnas darbs “Kuldīgas latviešu ev.- lut. draudze un baznīca” (1979).
Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Teoloģijas semināra studenta Ārija Vīksnas darbs “Kuldīgas latviešu ev.- lut. draudze un baznīca” (1979). Fotoattēls no Ā. Vīksnas darbs “Kuldīgas latviešu ev.- lut. draudze un baznīca” (1979). Fotoattēls no Ā. Vīksnas darbs “Kuldīgas latviešu ev.- lut. draudze un baznīca” (1979). Fotoattēls no E. Kides kursa darba ”Rūjienas Svētā Bērtuļa baznīcas un evaņģeliski luteriskās draudzes vēsture” (1981). Fotoattēls no J. Vaska darba “ Kristietība un kristieši Umurgas novadā 1206.-1990. g.” (1990). Izstādes atklāšanas pasākums LU Bibliotēkā Raiņa bulvārī 25.10.2017. No kreisās: LU Teoloģijas fakultātes prof. Valdis Tēraudkalns, LU Teoloģijas fakultātes dekāne, prof. Dace Balode. Foto no LU Bibliotēkas fotoarhīva.
LU Bibliotēkas izstādē - Teoloģijas semināra kolekcijas dārgumi
LU Bibliotēka
05.02.2018

Ceļu pie skatītājiem turpina Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēkas veidotā izstāde „Dvēseļu kopšanas darbi: LU Bibliotēkas Teoloģijas semināra kolekcija”. No 5. februāra izstāde skatāma LU Bibliotēkas Humanitāro zinātņu bibliotēkā (Visvalža iela 4A, Rīga).

Izstādē skatāmi darbi no LU Bibliotēkas Teoloģijas semināra kolekcijas, kas atspoguļo Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas (LELB) dažādu draudžu vēsturi un liecina par baznīcu vēstures izpētes darbu padomju varas gados.

Ekspozīcijā izvietoti LELB Teoloģijas semināra studentu darbi, kuros iekļautas unikālas fotogrāfijas - draudžu dzīve sākot no 20. gs. 40. gadiem līdz 80. gadu vidum: Irmas Kalējas “Salaspils baznīca un draudze” (1981.), Elmāra Kides “Svētā Bērtuļa baznīcas un evaņģēliski luteriskās draudzes vēsture” (1981.), Ārija Vīksnas “Kuldīgas latviešu evaņģēliski luteriskā draudze un baznīca” (1979.), Arvida Brāļa “Stendes evaņģēliski-luteriskā draudze un baznīca” (1983.), Jāņa Vaska “Kristietība un kristieši Umurgas novadā 1206.-1990. g.” (1990.).

Izstāde tika atklāta 25. oktobrī LU Bibliotēkā Raiņa bulvārī. Atklāšanas pasākumā klātesošos uzrunāja LU Teoloģijas fakultātes dekāne prof. Dace Balode un prof. Valdis Tēraudkalns. Pasākuma gaitā izvērtās faktiem bagātīgs un aizraujošs LELB Teoloģijas semināra absolventu atmiņu stāstījums gan par semināra nodarbībām, gan spilgtajām pasniedzēju personībām. Savās atmiņās dalījās LELB Rīgas Augšāmcelšanās draudzes mācītājs, Profesora Roberta Feldmaņa fonda valdes priekšsēdētājs Dr.theol. Guntis Kalme un LELB Rīgas Sv. Pētera draudzes mācītājs Atis Vaickovskis.

LU Bibliotēka Teoloģijas semināra kolekciju izveidoja, lai saglabātu LELB Teoloģijas semināra mācībspēku un studentu pētnieciskā darba mantojumu – nepublicētus materiālus, drukātus mašīnrakstā. Kolekcijā pavisam ir 145 manuskripti.

Izstāde LU Bibliotēkas Humanitāro zinātņu bibliotēkā būs skatāma līdz 2018. gada 5. martam.

 

Saistītas ziņas: Izstāde „Dvēseļu kopšanas darbi: LU Bibliotēkas Teoloģijas semināra kolekcija”