Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

LU Bibliotēkas veidotā izstāde "Pēteris Šmits: no Raunas līdz Pekinai" skatāma Latvijas Valsts vēstures arhīvā
LU Bibliotēka
17.07.2019.

Ceļojošā izstāde “Pēteris Šmits: no Raunas līdz Pekinai”, kas tika atklāta UNESCO atbalstītās starptautiskās konferences “Personība kultūru un valodu krustcelēs. Pēterim Šmitam 150” ietvaros, līdz 31. augustam apskatāma Latvijas Valsts vēstures arhīvā, Slokas ielā 16.

LU Bibliotēkas un tās sadarbības partneru veidotā izstāde iepazīstina ar profesora Pētera Šmita dzīves gājumu ar fotogrāfiju, vēstuļu manuskriptu un citu atmiņas institūcijās glabāto dokumentu starpniecību, kas līdz šim plašākai publikai bija mazāk zināmi. Iepazīstot šo personību ne tikai kā latviešu folkloristu, bet arī kā vairāku augstskolu mācībspēku un pasaules ievērību guvušu sinologu, saprotam, kādēļ Pētera Šmita vārds ir ticis iekļauts UNESCO svinamo gadskārtu vidū.

Laikmeta liecības par profesora Šmita personību un viņa laikabiedriem apkopotas no Latvijas Universitātes Bibliotēkas, Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas, Rakstniecības un mūzikas muzeja, Cēsu vēstures un mākslas muzeja, Latvijas Valsts vēstures arhīva un LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuves glabāto materiālu krājumiem. Izstādes stendu vizuālajā noformējumā savu redzējumu piedāvājis multimākslinieks Klāvs Loris, īpaši izceļot attiecīgajā laikmetā valdošo noskaņu ar stendos ietvertās korespondences uzsvērumu. Izstāde kopumā ataino profesora Pētera Šmita dzīvi un darbību plašajā areālā no Raunas līdz Pekinai daudzos un dažādos aspektos.

Pētera Šmita 150. gadadiena ir iekļauta UNESCO svinamo gadadienu kalendārā 2018.-2019. gadam, novērtējot viņa ieguldījumu latviešu tautas folkloras vākšanā un sinoloģijas attīstībā kā Eiropā, tā Tālajos Austrumos. Pētera Šmita 150. gadadienas svinību aktivitātes tiek atbalstītas UNESCO Līdzdalības programmas ietvaros.

Saistītās ziņas: Starptautiskā konferencē eksperti analizē Pētera Šmita ieguldījumu un atstāto mantojumu

Konferences 25. aprīļa video ieraksti:

VIDEO1

VIDEO2

VIDEO3

VIDEO4