Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Pieejams LU Bibliotēkas semināra “Vispārpieņemtās un inovatīvās pētniecības sasniegumu novērtēšanas metodes" videoieraksts
G.Rozenberga, LU Bibliotēka
28.11.2017

Semināra “Vispārpieņemtās un inovatīvās pētniecības sasniegumu novērtēšanas metodes” videoieraksts un prezentācijas pieejamas LU Bibliotēkas tīmekļa vietnē.

2017.gada 15.novembrī LU Bibliotēka sadarbībā ar LU Zinātnes departamentu un Getingenes Universitāti organizēja starptautisku semināru “Vispārpieņemtās un inovatīvās pētniecības sasniegumu novērtēšanas metodes” (Conventional and innovative methods of research assessment).

Semināru klātienē vadīja Getingenes Universitātes (Georg-August-Universität Göttingen) zinātniskās komunikācijas analītiķis Najko Jāns (Najko Jahn). Viesis klātesošos iepazīstināja ar datu avotiem, metriku un metodēm, kā arī demonstrēja dažādus uz tīmekļa tehnoloģijām balstītus pakalpojumus pētniecisko rezultātu mērīšanai.

Savukārt Dr. Birgita Šmita (Birgit Schmidt) iepazīstināja ar pētniecības sasniegumu novērtēšanas būtību un principiem. Dr. Birgita Šmita informēja arī par dažādiem dokumentiem, kuros zinātniskās sabiedrības pārstāvji pauduši viedokli un ieteikumus kā veikt pētniecības sasniegumu novērtēšanu, piemēram, “Leidenes manifests pētniecības sasniegumu mērīšanai” (Leiden manifesto for research Metrics), “Sanfrancisko deklarācija par pētniecisko sasniegumu novērtēšanu” (The San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA)), “Nākošās paaudzes metrika: atvērtās zinātnes sasniegumu uzticama metrika un novērtēšana” (Next-generation metrics: Responsible metrics and evaluation for open science).

Semināra videoieraksts:

 

Semināra prezentācijas:

A review of research assessments principles – prezentēja Dr.Birgita Šmita

How to share and promote your scholarly record? Data sources, metrics and methods – prezentēja Najko Jāns

Semināra fotogrāfiju galerija