Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Klajā nācis žurnāla „Latvijas Universitātes Bibliotēkas Jaunumi” 14. numurs
LU Bibliotēka
15.11.2017

LU Bibliotēka, atskatoties uz notikumiem, tikšanos un ražīgiem darbiem bagāto 2017.gada otro pusi, LU Akadēmiskajā apgādā klajā laidusi elektroniskā izdevuma „Latvijas Universitātes Bibliotēkas Jaunumi” 2017.gada otro numuru.

 Jaunumos par būtisko: LU Bibliotēka paveikusi 2017. gada svarīgāko uzdevumu – sagatavots Bibliotēkas pārakreditācijas ziņojums un 22. jūnijā LR Kultūras ministrija LU Bibliotēkai atkārtoti piešķīra valsts nozīmes bibliotēkas statusu.

Veikts apjomīgs skrupulozs darbs, digitalizējot gandrīz 50 tūkstošus  kartotēkas “LU mācībspēku un zinātnieku publikācijas” kartīšu un šobrīd noris darbs, lai šo digitalizēto kartotēku padarītu pieejamu lietotājiem tiešsaistē. Tikusi pētīta un analizēta datubāzu izmantojamība Latvijas Universitātē – gan pa veidiem un nozarēm, gan ikdienas zinātniskajā un akadēmiskajā darbībā.  Tāpat arī pabeigts pētīt un sistematizēt LU mācībspēka Viļņa Zariņa (1930-2014) dzimtas dāvinājumu: V. Zariņa darbu manuskriptus, vēstules, fotogrāfijas u.c. dokumentus.

Veiksmīga bijsi arī sadarbība un dalīšanās pieredzē, pētījumos un zināšanās. LU Bibliotēka organizēja Baltijas universitāšu bibliotēku speciālistu tikšanos “Atvērta zinātne, atvērta universitāte un atvērts prāts” (“Open Science, Open University and Open Mind”). Uzņemti Erasmus+ viesi – kolēģi bibliotekāri no kaimiņu Lietuvas, kā arī  tālākām zemēm – Grieķijas un Turcijas.  Bibliotēkas darbinieki bija arī vieni no organizētājiem  LU 75. konferences  Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcijā, kurā tika nolasīti 16 referāti un ziņojumi.

Arvien plašāk un meistarīgāk tiek izmantotas digitālo tehnoloģiju iespējas.  Bibliotēka piedāvā lietotājiem ne tikai tradicionālās izstādes, kuras tiek izvietotas uz vietas nozaru bibliotēkās vai ceļojošās izstādes, bet arī virtuālās izstādes, kuras ir plašam skatītāju lokam pieejamas elektroniskā veidā LU portāla LU Bibliotēka sadaļas Resursi apakšnodaļā Izstādes.  Tās papildinājusi virtuālā izstāde „Teorija par visu: kvantu fiziķim Stīvenam Hokingam 75” un LU 98. dzimšanas dienai veltītā virtuālā un stendu izstāde “Pēc diviem mirkļiem 100 gadi: Rektoru galerija”. Tā ir veltīta visiem LU rektoriem kā sava laika personībām.

Vēl viens liels darba virziens ir LU e-resursu repozitorijs - tiešsaistes vietne, kas nodrošina LU intelektuālā darba rezultātu: dažādu dokumentu publicēšanu, deponēšanu (pašarhivēšanu) un saglabāšanu. Tajā ir publiski pieejamas LU mācībspēku, pētnieku un LU struktūrvienību publikācijas.

Tā kā informāciju svarīgi ne tikai spēt saglabāt, bet arī tajā orientēties un ātri atrast vajadzīgo, lielisks jaunums ir progresīvā informācijas resursu meklētājprogramma Primo Discovery (Primo), ko LU Bibliotēka piedāvā kopš 2017. gada jūnija.

Radoša tikšanās ar lasītājiem un viņu iepazīstināšana ar spilgtām personībām, grāmatu autoriem un mākslas vērtībām vienmēr iedvesmo. LU Zinātņu un tehnikas muzeja un LU Bibliotēkas veidotos pasākumus Muzeju naktī vienoja devīze “Laika jautājums” un apmeklētāji tika iesaistīti spēlēs, kā arī saistoši un vienlaikus ar pietāti iepazīstināti ar Bibliotēkas dārgumiem. Notikuši literārie pasākumi, izstādes “Reformācijas laika liecības Ojāra Spārīša publikācijās” atklāšanas svētki, citi pasākumi sadarbībā ar LU Teoloģijas fakultāti. Palīdzot tuvāk iepazīt mūsdienu latviešu autoru personības un gūt ieskatu viņu radošajā pasaulē, noritēja tikšanās ar Evu Mārtužu un Tomu Treibergu “Kā dzejnieks es pa dzīvi ārdos”, kā arī citi pasākumi. Arī LU Bibliotēkas darbinieki reizēm spēj ārdīties - komanda ,,Bibliorūķu divīzija” jau trešo gadu pēc kārtas piedalījās LU Sporta spēlēs, apņemoties vēl cītīgāk trenēties un kaldināt komandas garu nākamās vasaras sporta spēlēm.

Latvijas Universitātes Bibliotēkas Jaunumu 14. numuru skatīt šeit