Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

AKTUĀLI! LU Bibliotēka sagatavojusi ieteicamo starptautisko žurnālu sarakstu zinātnisku rakstu publicēšanai
LU Bibliotēka
06.09.2017

Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēka sagatavojusi starptautisko izdevniecību un zinātniski recenzēto žurnālu sarakstu, iekļaujot tajā tos žurnālus, kuros LU akadēmiķi un zinātnieki potenciāli varētu publicēt savus zinātniskos rakstus.

LU Bibliotēka attīstot pakalpojumus akadēmiskajam un zinātniskajam personālam, ir sagatavojusi žurnālu sarakstus, kas sniedz priekštatu par žurnāliem, kuros pētījumu autori ir aicināti izskatīt iespējas publicēties. Pamatā atlasīti augsti novērtēti žurnāli pēc citējamības datubāzu Web of Science un Scopus datiem.

Sarakstos atlasīti no abām datubāzēm 20 vislabāk novērtētākie žurnāli katrā nozarē. Salīdzināšanai izmantoti rādītāji – "Žurnālu ietekmes faktors" (Journal Impact Factor) un jaunais (pēc aprēķiniem līdzīgs žurnālu ietekmes faktora radītājam) rādītājs – CiteScore. Proti, jo žurnālam lielāks rādītājs, jo augstāk tas ir novērtēts konkrētas nozares ietvaros.

Vienlaikus sagatavoti arī saraksti par 2016.gada žurnāliem, kuros publicējušies tieši LU autori un kuri iekļauti Web of Science Core Collection un Scopus.

Ar žurnālu sarakstiem, kā arī detalizētāku informāciju par datu atlasi varat iepazīties LU tīmekļa vietnes sadaļā Mans Portāls/ Paziņojumi/ Darbiniekiem/ Novērtētākie žurnāli pēc citējamības datubāzēm.

Ņemot vērā, ka dati datubāzēs visu laiku mainās, būtiski ir apgūt datubāzu Scopus un Web of Science piedāvātās iespējas žurnālu izvēlē. Lai to īstenotu, aicinām piedalīties LU Bibliotēkas piedāvātajās nodarbībās e-resursu apguvē jaunajā mācību gadā. Skatīt vairāk informāciju šeit.