Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

LU Bibliotēka ir saņēmusi prāvesta Jura Jurģa grāmatu kolekcijas dāvinājumu
LU Bibliotēka
30.08.2017

Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēkas krājums 2017. gada vasarā papildināts ar prāvesta Jura Jurģa grāmatu kolekcijas dāvinājumu latviešu, vācu un angļu valodā. Dāvinājumā ir angļu, amerikāņu un latviešu autoru reliģiskā literatūra, kura aptver daudzas ar reliģiskiem aspektiem saistītas zinātnes – kristoloģiju, biblioloģiju, eshatoloģiju, kā arī pateroloģiju. Dāvinājumā ietverti arī Miķeļa Goppera izveidotās izdevniecības “Zelta Ābele” izdevumi.

Juris Jurģis (10.05.1927.–03.12.2014.) ir bijis Latviešu Evaņģēliski luteriskās baznīcas prāvests Lielbritānijā, kurā nonācis pēc kara, 1944. gadā. Aktīvi iesaistījies baznīcas dzīvē, pildījis Vidusanglijas un Austrumanglijas draudzes mācītāja pienākumus.

Prāvesta Jura Jurģa grāmatu kolekcijas dāvinājums sastāv no izdevumiem, kuri izdoti no 1920. līdz pat 2008. gadam. Kolekcijas izdevumi ir saturiski augstvērtīgi, to saturs sniedz informāciju par dažādiem reliģiskiem aspektiem – izpratni par Dievu, Jēzu Kristu, Luterāņu baznīcu, ticības mācību. Viens no kolekcijas senākajiem izdevumiem ir Villiama Neila grāmata “The plain man looks at the bible”, kura izdota 1956. gadā un Stephena Neila grāmata “Christian faith and other faiths: the Christian dialogue with other religions”, kura izdota 1961. gadā. Savukārt kolekcijā esošie izdevniecības “Zelta Ābele” izdevumi galvenokārt ir latviešu autoru dzejas, stāstu un mākslas apkopojumu darbi. Viens no tiem ir Valdemāra Tones lielformāta mākslinieciskās darbības apkopojumu izdevums “Tone: fifty plates thereof four in full colour”, kurš izdots 1953. gadā.

1935. gadā Miķelis Goppers izveidoja izdevniecību “Zelta Ābele”, kuras izdotajām grāmatām piemīt augsta vērtība un poligrāfiskā kvalitāte. “Zelta Ābeles” grāmatas tika izdotas nelielās tirāžās, kopumā 116 grāmatas.

Prāvesta Jura Jurģa grāmatu kolekcija atrodas LU Bibliotēkas krātuvē.